12e ALV Energie-U: 3 juli 2017

De agenda en de te behandelen stukken van de 12e Algemene Ledenvergadering van Energie-U vind je hieronder.

Datum: 3 juli 2017
Plaats: Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60, Utrecht
Tijd: 20.00 – 21.30 uur

1.     Opening

 • Agenda (zie bijlage)
 • Mededelingen
 • Notulen ALV 12 december 2016 (zie bijlage)

2.     Bestuur

 • Aftreden Michiel Nijssen
 • Voordracht Toine Havelaar (penningmeester)
 • Voordracht Jolein Schorel (algemeen bestuurslid)

3.     Financiën

 • Behandeling Verslag Kascommissie (zie bijlage)
 • Vaststelling Jaarrekening 2016 (zie bijlage)
 • Begroting 2017 (zie bijlage)
 • Benoeming kascommissie boekjaar 2017

4.     Decharge

 • Verlening van decharge aan het gehele bestuur voor het in boekjaar 2016 gevoerde beleid

5.     Strategie Energie-U

 • Jaarverslag 2016-2017 (zie bijlage)
 • Energie-U in 2017 en verder ( zie bijlage)
 • Projectenoverzicht (zie bijlage)

6.     Rondvraag en sluiting

 


Bijlagen:

De agenda en te behandelen stukken, zijn hieronder opgenomen.

Uiterlijk zondag 1 juli worden de laatste documenten geplaatst.

Agenda:
Agenda ALV 12 Energie-U

Agendapunt 1:
Notulen ALV-12december2016

Agendapunt 3:

Verslag kascommissie - 260617

 

Jaarrekening 2016 EnergieU

 

Begroting Energie-U 2017

 

Agendapunt 5:

Jaarverslag Energie-U 2016-2017_nieuw

 

Energie-U 2017 en verder

 

Projectenoverzicht Energie-U juni 2017