12e ALV Energie-U: 3 juli 2017

De agenda van de 12e Algemene Ledenvergadering van Energie-U vind je hieronder.

Datum: 3 juli 2017
Plaats: Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60, Utrecht
Tijd: 20.00 – 21.30 uur

1.     Opening

 • Agenda
 • Mededelingen
 • Notulen ALV 12 december 2016 (bijlage)

2.     Bestuur

 • Aftreden Michiel Nijssen
 • Voordracht Toine Havelaar (penningmeester)
 • Voordracht Jolein Schorel

3.     Financiën

 • Behandeling Verslag Kascommissie (toelichting)
 • Vaststelling Jaarrekening 2016 (bijlage)
 • Begroting 2017 (bijlage)
 • Benoeming kascommissie boekjaar 2017

4.     Déçharge

 • Verlening van décharge aan het gehele bestuur voor het in boekjaar 2016 gevoerde beleid

5.     Strategie Energie-U

 • Jaarverslag 2016-2017 (bijlage)
 • Energie-U in 2017 en verder (bijlage)
 • Projectenoverzicht (bijlage)

6.     Rondvraag en sluiting


Bijlagen:

De agenda en te behandelen stukken, voor zover gereed, zijn hieronder opgenomen.

Agenda:
Agenda ALV 12 Energie-U

Agendapunt 1:
Notulen ALV-12december2016