FAQ voor Buurtstroomdeelnemer

1. Waar neem ik aan deel als ik investeer in een Buurtstroomproject?

Als deelnemer aan een Buurtstroomproject investeer je in een collectieve, relatief grote zonnestroominstallatie bij jou in de buurt (rond de 70 panelen of meer). Bijvoorbeeld omdat je zelf geen zonnepanelen op het eigen dak kan leggen. Daarmee lever je een bijdrage aan de toename van duurzame energie. De zonnestroominstallatie wordt in je eigen Utrechtse buurt opgezet en zelf profiteer je, samen met je deelnemende buurtgenoten, van de opbrengsten  door middel van een belastingkorting op de eigen energierekening en een winstuitkering uit de stroomverkoop. Onze projecten kennen een rendement van tussen de 3 en de 6 procent.

2. Kan iedereen meedoen?

Zowel woningeigenaren en huurders als kleine ondernemers uit de buurt kunnen meedoen. De voorwaarde is wel dat de deelnemer een eigen energierekening heeft. Meedoen kan tot de eerste 10.000 kWh (een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ongeveer 3400 kWh). Als je energie wordt verrekend in de huurprijs, kan niet worden deelgenomen. De verhuurder heeft waarschijnlijk een grootverbruikersaansluiting en herverdeeld de stroom naar oppervlakte. Kleine woongroepen mogen wel meedoen als de energieafrekening wordt gemaakt voor hun eigen adres. Voor ondernemers geldt aanvullend dat ze tot 20 % in een project mogen deelnemen (als zij een aansluiting met een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 A hebben).

3. Hoe neem ik deel?

We zullen alle buurtstroomprojecten van Energie-U op onze website vermelden. Hierop kun je aangeven dat je een project wilt volgen. Via de website zul je op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rondom het project en informatiebijeenkomsten die georganiseerd worden. Ook kun je hier de financiële verwachtingen voor je project inzien en je aanmelden voor deelname. Mochten er overige onduidelijkheden bestaan, dan kan er altijd contact worden opgenomen via: buurtstroom@energie-u.nl.

4. Moet ik lid worden van de coöperatie Buurtstroom Energie-U?

Ja, dit moet, dit is een verplichting vanuit de overheidsregeling waarmee we werken. Lidmaatschap is gratis via deelname aan een Buurtstroomproject.

5. Wat kost een deelname?

Als je deelneemt aan een buurtstroomproject koop je buurtstroompanelen van dat project. Deze panelen hebben een vermogen van 265 of 290 Wp en kosten € 331,25 of € 362,50 per paneel. Per project wordt gekozen tussen het eerste en het tweede type zonnepaneel (iets minder vermogen – goedkoper of iets meer vermogen – duurder).

6. Hoeveel buurtstroompanelen kan ik kopen?

Je kunt meedoen tot je eigen verbruik. Stel je hebt een jaarlijkse energierekening voor ongeveer 3000 kWh, dan kun je maximaal 13 panelen kopen. Zo compenseer je het totale eigen elektriciteitsverbruik. Wij raden echter aan om deel te nemen tot 80% van het eigen verbruik. Dit biedt de mogelijkheid om in een later stadium nog panelen bij te kunnen kopen van verhuizende deelnemers of om zelf nog wat in het energieverbruik te zakken. Voor deelnemende ondernemers geldt daarnaast dat ze bij een project tot 20 procent van de panelen mogen hebben. Omdat ondernemers soms een hoog verbruik hebben is het voor hen ook belangrijk de bovengrens van het belastingtarief, 10.000 kWh, in de gaten te houden. Hierboven wordt geen korting meer gegeven door de Belastingdienst, meer panelen dan 10.000 kWh is dus niet praktisch.

7. Wat levert deelname mij op?

Wat de deelname oplevert, is een goed gevoel. Het voornaamste doel van onze Buurtstroomprojecten is een bijdrage leveren aan de toename van duurzame energie in Utrecht. Door deelname draag je hieraan bij. Je ontvangt hiervoor een belastingkorting die op de eigen energierekening wordt verwerkt. De korting gaat over de stroom die is opgewekt door jouw installatie. Stel jouw paneel heeft een vermogen van 265 Wp, dan brengt deze in het 1e jaar 227 kWh op, dan is je korting € 27,83. Daarnaast wordt de stroom verkocht aan een energieleverancier. Met deze stroomopbrengt wordt het beheer en de administratie van het project geregeld, en wordt in overleg met de deelnemers een uitkering gedaan aan de deelnemers.

8. Ik zie op mijn energierekening al een energiebelastingkorting staan, hoe zit dat?

Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’) en deze geldt voor alle locaties met een verblijfsfunctie (zoals een woonhuis of een kantoor). In 2016 is het bedrag € 376,08 inclusief BTW. Dit staat los van de energiebelastingkorting die je ontvangt met deelname aan een Buurtstroomproject. Bij deelname ontvang je dus beide kortingen.

9. Hoe lang zit ik aan mijn deelname vast?

In principe doe je voor 15 jaar mee (duur van het project). Zolang geldt de belastingkorting via de overheidsregeling. Dat klinkt lang, maar als je zelf zonnepanelen zou nemen, zou je een investering doen voor een product dat zo´n 30 jaar meegaat. Wanneer je wilt of moet stoppen, bijvoorbeeld omdat je verhuist, kun je het zonnepaneel doorverkopen aan iemand die in hetzelfde deelnamegebied woont, bijvoorbeeld de nieuwe bewoners van de woning. Wij zullen hiervoor per project een lijst aanleggen van geïnteresseerden.

10. Word ik een energieleverancier?

Nee, je wordt geen energieleverancier. De coöperatie ook niet. De stroom wordt teruggeleverd aan het net en wordt door ons verkocht aan een energieleverancier. Deze energieleverancier kan de stroom wel weer doorverkopen aan jou, als je dat zou willen.

11. Moet ik overstappen van energieleverancier?

Dat hoeft niet, maar dit is wel wenselijk. Op die wijze neem je de eigen stroom af en ontvangt het zonnestroomproject een bijdrage van de energieleverancier. Dit komt ook het projectrendement ten goede. Daarnaast wordt dan de belastingkorting automatisch en kosteloos verrekend op de energienota. Dat vind je jaarlijks ook terug op de nota. Als je niet wenst over te stappen, ontvang je van de coöperatie een zogenoemde ledenverklaring, waarin staat hoeveel kWh je panelen hebben opgewekt. Hiermee stap je zelf naar uw energieleverancier met het verzoek voor de verrekening. Energieleveranciers zijn niet verplicht hieraan mee te doen, ook kunnen er additionele kosten in rekening gebracht worden, dus het is belangrijk dat je dit goed uitzoekt. Je bent in dit geval zelf verantwoordelijk voor de verrekening via de energieleverancier en het jaarlijks aanleveren van de juiste bescheiden.

12. Ga ik ook meer betalen voor mijn stroom als ik overstap naar DE Unie?

Dit is uiteraard afhankelijk van uw huidige contract. We hebben een vergelijking opgesteld van de tarieven van de drie volledig duurzame energieleveranciers volgens onderzoek van WISE zoals gepubliceerd op 17 oktober 2016. Daarnaast hebben we Greenchoice en Eneco opgenomen omdat veel Utrechters bij één van deze twee energieleveranciers zitten.In de vergelijking hebben we een gemiddeld huishouden opgenomen. Als gemiddeld jaarverbruik hebben we de volgende waarden aangehouden: 3.000 kWh elektraverbruik en 1500 kuub gas. De onderstaande cijfers zijn inclusief BTW, regionale toeslagen en overheidskorting. De tarieven gelden voor een jaarcontract (1 jaar vast, enkel tarief), de prijzen zijn geldig zoals op 1 januari 2017. Hieronder ziet u hiervan de resultaten.

Noot. Mocht u zelf een vergelijking maken met een andere energieleverancier: let niet enkel op de leveringstarieven, het staat energieleveranciers vrij om eveneens eigen tarieven vast te stellen voor het vastrecht en een regiotoeslag op gas.
* De hoogte van de Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie wordt door de overheid vastgesteld over de eenheden (3.000 kWh en 1.500 m³), deze kunt u hier vinden.

De tarieven van de afzonderlijke energieleveranciers vindt u hier: DE Unie, Pure Energie, Qurrent, Greenchoice, Eneco. DE Unie blijkt de goedkoopste energieleverancier te zijn, daarna volgt Greenchoice en dan Eneco.

13. Ben ik dan ook eigenaar van de installatie?

De coöperatie wordt eigenaar van de panelen. Als lid ben je op jouw beurt (mede)eigenaar van de coöperatie. Met de inleg voor deelname wordt het mogelijk om de buurtzonnestroominstallatie te financieren. Zij zorgt ook voor alle organisatorische bijkomstigheden zoals het afsluiten van een verzekering voor de installatie en de (onderhouds-)contracten, maar ook zaken als de boekhouding worden verzorgd. Dit is zo geregeld zodat externe partijen, zoals een installateur of een verzekering,  niet hoeven te schakelen met tientallen verschillende deelnemers, maar met één coöperatie.

14. Moet de zonnestroominstallatie bij mij in de buurt staan?

Ja, dat moet. Dat is een voorwaarde van de Regeling Verlaagd Tarief waarmee we werken. De regeling wordt ook wel de postcoderoosregeling genoemd. Tussen jouw postcode en die van de plek van de installatie zit nooit meer dan één postcodegebied (een postcodegebied is het gebied met dezelfde 4 cijfers in de postcode).

15. Wat gebeurt er als ik verhuis?

Als je buiten de postcoderoos van je installatie gaat verhuizen, kun je niet langer meer deelnemen aan je Buurtstroomproject. Wij zullen je zonnepaneel waarderen in de vorm van een adviesprijs voor de verkoop. Je kunt je paneel verkopen aan de nieuwe bewoner van je woning, of een buurtgenoot hiervoor zoeken. Uiteraard kun je ons vragen om je hierin te helpen. Zij zal voor iedere productielocatie een lijst van deelnemers en geïnteresseerden bijhouden.

16. Houd ik er een administratieve rompslomp aan over?

Wij verzorgen het grootste deel van de nodige administratieve taken. Het aandeel dat je hebt in de coöperatie geldt echter wel als deel van je eigen vermogen. Dat wil zeggen dat je deze op moet voeren in de belastingaangifte als vermogen in Box 3. Je betaalt alleen belasting als het totale eigen vermogen boven de vermogensrendementsheffing uitkomt (€ 24.437 in 2016). Benader voor specifieke vragen de Belastingdienst: 0800-0543.

17. Zijn er financiële risico's verbonden aan mijn deelname?

De financiële risico’s van je deelname zijn zeer beperkt. Buurtstroom Energie-U is juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie en dus aansprakelijk. Hiervoor zijn we echter verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerbaar is (in geval van onverzekerde situaties, denk aan oorlog of natuurramp), dan stopt het project. In dit geval zijn de leden enkel de inlegkosten voor de panelen kwijt. Hierbij gaat het om de volledige waarde van het paneel. Als je een paneel op afbetaling hebt, zul je wel het resterende deel van dit paneel moeten betalen aan de coöperatie. Maar in geen geval zal overige schade op de leden verhaald worden. Overige financiële risico’s zijn hetzelfde als voor mensen met eigen zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan het dalen van de energietarieven, de coöperatie krijgt dan minder voor de geproduceerde stroom.

18. Wat gebeurt er met de zonnestroominstallatie na 15 jaar?

De zonnestroominstallatie zal aan het einde van de looptijd worden verkocht. We verwachten dat het systeem een restwaarde van 10% heeft, en schrijven het systeem op die wijze gedurende het project af. Als het systeem wordt verkocht, bijvoorbeeld aan de dakeigenaar, dan ontvangen de deelnemers naar rato de vergoeding daarvan.