Werkgroepen

Energie-U is op vele terreinen actief. We hebben een aantal werkgroepen, die elk een stukje van dat terrein beslaan.

Zon voor iedereen

Wij willen helpen om alle Utrechtse daken vol te leggen met zonnepanelen. We zijn begonnen met een succesvolle collectieve inkoop voor particulieren en richten onze pijlen inmiddels ook op huurders, appartementen, scholen en bedrijven. Samen proberen we zoveel mogelijk rendabele zonnecentrales te bouwen.


Werkgroep Wind

Een initiatiefgroep, met als mogelijke ontwikkellocatie in de polder Rijnenburg, is in oktober 2016 bijeengekomen. De groep is breder dan alleen EnergieU-leden. En naast wind wordt ook naar zon gekeken. Voor meer informatie, stuur een e-mail naar:  inge@energie-u.nl.


Van energiebesparing naar energieneutraal

Een duurzame energievoorziening begint met besparen. Liefst zo veel mogelijk. Onze werkgroep ‘van energiebesparing naar energieneutraal’ kijkt hoe je dat zo slim en effectief mogelijk kan doen.


Communicatie en acties

De werkgroep Communicatie en acties zorgt, het zal niet verbazen, voor communicatie en ledenacties. We zorgen voor meer bekendheid voor de vereniging en haar activiteiten, we werven leden en we organiseren acties voor onze leden. De werkgroep is opgezet om zoveel mogelijk mensen bekend te maken met de vereniging en de voordelen en acties.


Onderwijs (slapend)

Met deze werkgroep willen we leerlingen en studenten het belang van energiebesparing en duurzame energie bijbrengen. Dat doen we via projecten in het onderwijs en door scholieren en studenten te betrekken bij onze activiteiten en projecten.


Stadsturbines (slapend)

Naast de grote turbines op industrieterrein Lage Weide willen we ook aan de slag met kleinere stadsturbines, op daken van huizen en kantoren of zelfs geïntegreerd in gebouwen. Er zijn erg veel ontwikkelingen rondom de stadsturbines. We gaan inventariseren welke turbines er allemaal zijn en vervolgens willen we, samen met de Hogeschool Utrecht, een aantal testturbines gaan opstellen in de stad om zo ervaring op te doen en natuurlijk vooral ook Utrechters te inspireren.


Start je eigen werkgroep

Mis je nog een onderwerp of werkgroep? Heb je zelf een goed idee? Neem dan contact op. Energie-U is bedoeld om je eigen ambities een plaats te geven. Wij helpen je graag een eigen werkgroep op te starten: