Zon voor Iedereen

Plaatsen van zonnepanelen, opzetten zonne-projecten, inkoopvoordeel, wat doen we eigenlijk niet?

De energie-transitie zichtbaar

Energie-U wil méér doen voor Utrecht dan helpen bij het plaatsen van zonnepanelen op hun eigen dak. We willen ook de energie-transitie in Utrecht realiseren. Het abstracte begrip “energie-transitie” willen we zichtbaar maken voor iedereen in de stad. Daarom de werkgroep Zonnestroom voor Iedereen! We werken vooral aan grote projecten. Voorbeelden van projectlocaties zijn sportvelden die niet meer in gebruik zijn, braakliggend terrein, geluids-wallen en -schermen.

PV_Soundless_Freising
Geluidsscherm als zonnepaneel, een droom?

Deze voorbeelden laten zien dat er veel prima locaties zijn om in één keer veel panelen neer te leggen. Het liefst doen we dat samen met onwonenden. Zó kunnen er in alle buurten zonnecentrales komen. We staan niet alleen in onze droom. Ook de gemeente streeft naar zonnecentrales op veel locaties en daarom hebben we goede hoop op samenwerking.

Goed idee?

We werken altijd voor Utrechters, door Utrechters. Heb jij een goed idee of wil je meewerken aan een van onze projecten, meld je aan bij Corien van den Haak. We komen om de maand bij elkaar. Wil je erbij zijn of heb je nog vragen, stuur ook dan een email.