Terugverdientijden, nut en noodzaak, iedere beweegreden is goed!

De NMU organiseerde op woensdag 28 mei een avond over energiebesparing door energiecoöperaties. Daarvan waren er vele uit de provincie Utrecht aanwezig in de leuke werfkelder die In De Ruimte heet. Meerdere invalshoeken, zinnige gesprekken en een prettig stukje muziek tussendoor. Stamp het er bij jezelf maar in dat je de zachte route bewandelt in het contact met woningeigenaren over energiebesparing. Doe het eens zonder het technocratische verhaal met terugverdientijden, nut en noodzaak, iedere beweegreden is goed. En juist coöperaties kunnen zo hun ding doen. Aldus Felix van Gemen, die een stappenplan ontwikkelde, zijn inbreng aan de Energiesprong levert en van Anke van Hal droomt. Rianne Bakker van Energie-U haakte daarop aan met ‘haar’ energieambassadeurs, die niet van haar zijn natuurlijk, noch van Energie-U of de gemeente, maar van zichzelf en die in hun eigen wijk of buurt op hun eigen manier aan de slag zijn. Met hier en daar wat hulp en kennisuitwisseling (via Energie-U door de gemeente mogelijk gemaakt), maar net als de huisarts die zijn eigen netwerk heeft en zijn eigen methode, en de klusjesvrouw die het op haar manier doet. Wat de theorie allemaal ook mag zeggen. Misschien gaat het in De Bilt ook zo. Coöperatie BENG! en gemeente De Bilt vertelden echter vooral over hun samenwerking. Ja, de coöperatie is zelfstandig en voelt zich vrij naar eigen welbevinden te handelen, maar met in het achterhoofd toch ook de verantwoordelijkheid om het bij Raadsbesluit verkregen gemeentegeld goed te besteden. Het gezamenlijke doel om hun gemeente in 2030 energieneutraal te hebben, bindt. En dan was er nog Chris Bruynes van MeerMetMinder. Meer quotes met minder omhaal. Dat ontzorgen waar iedereen het over heeft, kan maar beter niet een gebrek aan service zijn. De omgekeerde Trias Energetica kan ook werken, want mensen met eigen duurzame energie gaan goed naar besparing kijken. De slimme meter is reuze bruikbaar om de stroomrekening én de stand op Solaredge te controleren. Waarom niet denken over een revolverende premie in plaats van een revolverend fonds? En vooral had hij de energielabelkaart meegebracht, waar erg duidelijk op te zien is hoe gekleurd de Nederlandse woningvoorraad erop staat. Leidsche Rijn mooi groen (Jawel!, juichte het ook hier aanwezige Raadslid Matthijs Sienot), Lunetten geel en de voorzitter van BENG! woont groen in een rode omgeving. Leuk om het eens met de buren over te hebben, op zoek naar het motief dat het beste aanslaat. Met de presentatie door Marie-Claire van den Berg, sessies over mensen over de streep trekken, technische (on)mogelijkheden en financiering en onafhankelijkheid van coöperaties, en ook nog tijd, drank en borrelnootjes voor goede gesprekken, was het een aangename avond met een goede kennisuitwisseling. In de middeleeuwse werfkelder was het klimaat aangenaam… naar het energielabel In de Ruimte werd niet gevraagd.