Nieuwe Energie voor Overvecht-Noord

De gemeente Utrecht heeft Overvecht-Noord aangewezen als eerste bestaande Utrechtse wijk om aardgasvrij te worden. Hoe is Energie-U bij dit project betrokken en wat betekent dit voor jou?

Aardgasvrij in 2030

De Gemeente Utrecht wil in 2030 aardgasvrij zijn. Net als andere nationale en internationale overheden wil zij klimaatverandering tegengaan en stoppen met fossiele energie (kolen, gas en aardolie).

De gemeente Utrecht heeft Overvecht-Noord aangewezen als eerste bestaande Utrechtse wijk om aardgasvrij te worden. De gasleidingen zijn daar over een aantal jaren aan vervanging toe. Dat is een goed moment om die dan niet meer te vervangen en keuzes te maken voor duurzame alternatieven. Ook hebben de woningcorporaties daar veel grote renovaties op stapel staan. Een renovatie is ook een goed moment om de woningen aan te passen aan verwarmen en koken zonder aardgas. Zie voor meer informatie het wijkbericht van de gemeente Utrecht.

Bijdrage van Energie-U

Energie-U is op verschillende manieren bij dit project betrokken. Wij nemen deel als partner, naast gemeente, Eneco, Stedin en de woningcorporaties. Energie-U levert inbreng vanuit haar brede kennis en netwerk rond duurzame energie in de stad. We hebben er ook voor gezorgd dat twee bewoners – die hun wijk goed kennen en deskundig zijn op het gebied van energie – aan dit project meedoen in het projectteam: Ad Tourné en Mirjam Sterk.

In de komende jaren wordt met alle bewoners en partners gezocht naar alternatieven voor gas en naar de bekostiging ervan. Het doel is dat in 2030 het gasnet weg is uit de wijk. Dat betekent dat er genoeg tijd is om tot goede plannen te komen. Het betekent ook dat we niet tot 2029 kunnen wachten om alles ineens te doen. Er gaat kortom een hoop gebeuren in Overvecht in de komende jaren. Iedereen mag helpen.

Energie-U heeft naast het energieambassadeursnetwerk in de afgelopen jaren ook een groot netwerk opgebouwd met bewoners die hun huis van het gas gehaald hebben en met bewoners die dat ook willen. Ook heeft Energie-U goede contacten met bewoners, adviseurs en installateurs, die daarbij kunnen helpen. We hebben de werkgroep Warmte030 die zich bezig houdt met nieuwe warmteconcepten en met het stedelijk beleid rond duurzame warmte. En de werkgroep Energiebesparing die zich met duurzame woningconcepten bezighoudt.

Wat kan Energie-U voor jou betekenen?

We ondersteunen woongroepen zoals recent Overhoop in Overvecht en verenigingen van eigenaren met verduurzaming. Vorig jaar heeft Energie-U samen met bewoners uit de wijk de krakkemikkige blokverwarming in Overvecht op de kaart gezet. We kunnen Overvechters die hun huis willen verduurzamen ook vooruit helpen. Met de eerste kleine stappen, met energiebesparing, met informatie. Met kennis en met kennissen.

Meld je bij Energie-U aan via info@energie-u.nl als je:
– aan de slag wil gaan met het aardgasvrij maken van je eigen woning;
– als bewoner bij dit project in Overvecht-Noord betrokken wil worden;

Na en naast Overvecht-Noord gaat het stoppen met aardgas ook in andere wijken of buurten spelen. We zien nu vooral veel bewoners die hun eigen huis gaan verduurzamen. Energie-U wil mensen en groepen ondersteunen die ervoor kiezen om alternatieven voor aardgas op buurtniveau aan te pakken. Als je dit van plan bent, meld je dan bij Energie-U en we zullen samen onderzoeken op welke wijze we je kunnen ondersteunen.