13e ALV Energie-U: 10 oktober 2018

De agenda en de te behandelen stukken van de 13e Algemene Ledenvergadering van Energie-U vind je hieronder.

Datum: 10 oktober 2018
Plaats: ANNE, Veemarktplein 41, Utrecht
Tijd: 20:00-22:00 uur.
Aanmelden: Meld je bij voorkeur aan zodat wij een idee hebben hoeveel leden er komen via info@energie-u.nl. Alle leden van Energie-U hebben stemrecht tijdens de ALV.

1.     Opening

 • Agenda
 • Mededelingen
 • Notulen ALV 3 juli 2017 (zie bijlage onderaan pagina)

2.     Bestuur

 • Vertrek Martijn in ’t Veld (secretaris)

3.     Financiën

 • Jaarrekening 2017 (zie bijlage onderaan pagina)
 • Verslag Kascommissie (toelichting)
 • Verlening van decharge aan gehele bestuur voor het in boekjaar 2017 gevoerde beleid
 • Begroting 2018 en 2019 (zie bijlagen onderaan pagina)

4.    De Utrechtse warmtetransitie van onderaf

 • Presentatie en discussie over hoe we samen vormgeven aan de Utrechtse warmtetransitie (zie bijlage onderaan pagina)

5.    Zonneveld Meijewetering

 • Presentatie van onze plannen voor het eerste zonneveld van Utrecht
 • Besluit ALV over het aangaan van een lening hiervoor (zie bijlagen onderaan pagina)

6.     Ontwikkeling Energie-U

 • Jaarverslag 2017-2018 (zie bijlage onderaanpagina)
 • Projectenoverzicht

7.     Rondvraag en sluiting

 


Bijlagen:

De agenda en te behandelen stukken, zijn hieronder opgenomen.

Bijlage bij agendapunt 1

Notulen

Verslag ALV-3juli2017

Bijlagen bij agendapunt 3

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2017 Energie-U

 

Begroting 2018

Begroting Energie-U 2018

Begroting 2019

Begroting Energie-U 2019

 

Bijlage bij agendapunt 4

De Utrechtse warmtetransitie van onderaf v0.1

 

Bijlagen bij agendapunt 5

Notitie leningsovereenkomst en concept leningsovereenkomst

Notitie ALV inz. Leningsovereenkomst Rabobank - okt 2018
Concept Lening Rabobank Energie U Meijewetering

 

Bijlage bij agendapunt 6

Jaarverslag Energie-U 2017-2018

Jaarverslag Energie-U 2017-2018