EnergieAmbassades in de wijk: scholen kunnen helpen bij energietransitie

Leerlingen en scholen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen uitstekend helpen om in wijken de energietransitie op gang te brengen. Basisscholen hebben hierin meer invloed dan scholen voor voortgezet onderwijs.

Actieonderzoek

Dat scholen kunnen helpen bij energietransitie blijkt uit een project met zogenoemd actieonderzoek dat is uitgevoerd door Stichting Technotrend uit Utrecht, energiecoöperatie Energie-U in samenwerking met de TU Delft. Tijdens dit onderzoek ontwikkelden de onderzoekers gastlessen en lesmethoden om leerlingen energiewijzer te maken. Gelijktijdig werden omwonenden, ouders, EnergieAmbassadeurs, energieinitiatieven en partijen uit de wijk geïnterviewd en betrokken in participatieve workshops om initiatieven te ontwikkelen om energietransitie op gang te brengen of te versnellen.

Energieslurpers

Van 2017 tot 2019 hebben zes basis- en twee middelbare scholen in Utrecht en Amsterdam meegedaan aan het project. Leerlingen hebben niet alleen kennis opgedaan over het thema energiebesparing, maar ook over andere thema’s in de verduurzaming van de wijk. Op de acht scholen zijn uiteindelijk zeventien initiatieven ontwikkeld, variërend van energiebesparende maatregelen in de school (zonnepanelen, warmtepomp), een film waarin leerlingen op zoek gaan naar energieslurpers in hun eigen huis (de zogenoemde ‘energie detective’), tot het versieren van prullenbakken (zodat meer mensen hun afval erin gooien) en een duurzame kookworkshop.

“We hebben vastgesteld dat scholen uitstekend de rol van energie-ambassade in de wijk kunnen vervullen.”

Projectcoördinator Mijntje de Caluwé van Stichting Technotrend is heel blij dat het project tot meer bewustwording en al deze activiteiten in de wijk heeft geleid: “We hebben vastgesteld dat scholen uitstekend de rol van energie-ambassade in de wijk kunnen vervullen.”

Het begint op school

In steeds meer gemeenten zijn concrete plannen om de komende jaren duurzame energie op te wekken, energie te besparen en “van het gas af te gaan”. De idee achter het project is dat leerlingen op hun school leren waarom dat nodig is en hoe het kan worden uitgevoerd. Hierdoor worden ouders, andere wijkbewoners en professionele partijen (zoals netbeheerders, woningcorporaties of energiecoöperaties) meegenomen en enthousiast gemaakt om eigen initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren.

Er zijn 17 acties geïnitieerd, waaronder:
• De leerlingen hebben prullenbakken geverfd. Het maakte ze meer bewust en had invloed op de mentaliteit in de wijk over het op straat gooien van afval. De afvalbakken zijn geplaatst op het schoolplein. Leerlingen hebben ze gepresenteerd tijdens een duurzaamheidsfestival in Amsterdam.
• De leerlingen bezochten stadsimker BijGein. Deze raakte bij het project betrokken. Hij heeft de leerlingen les gegeven over bijen in de natuur en hij heeft ze zaadbollen laten maken.
• !WOON, de bewonersparticipatieorganisatie in de wijk, heeft tijdens een kookworkshop aardgasvrij koken met de leerlingen een video gemaakt. Daarna heeft !WOON een event georganiseerd waar een professionelere video is gemaakt van kinderen die aardgasvrij koken.
• Twee enthousiaste bewoners hebben een lesprogramma met film gemaakt, genaamd Energiedetectives, waarbij leerlingen in hun eigen huis op zoek gaan naar energieslurpers. Dit programma wordt nu ook ingezet rondom andere scholen, die interesse hierin toonden.

Meer informatie over het project kunt u vinden in de flyer, ook hieronder te zien.

STT-Actieonderzoek_slotbrochure_nov19