Stadsakkoord Utrecht aardgasvrij (10 december 2019)

Tijdens de bijeenkomst over het Stadsakkoord Utrecht aardgasvrij op dinsdagmiddag 10 december 2019, presenteerde Energie-U een reeks samenwerkingen. En we deden een oproep: betrek zoveel mogelijk Utrechters bij de opgave en dus ook bij het Stadsakkoord!

Deal-dag van het Stadsakkoord: Energie-U, Eneco en HIER ondertekenen samenwerking.

Energie-U is al sinds 2010 actief in de Utrechtse energietransitie. Altijd als bewoners, vanuit eigen initiatieven en als helper van initiatieven van medebewoners. Steeds meer werken we daarbij samen met andere organisaties. Met bewonersgroepen die in buurten actief zijn. Met de gemeente. En ook met vele andere organisaties. Het Utrechtse Stadsakkoord aardgasvrij geeft ons de mogelijkheid die andere samenwerkingen ook eens goed te laten zien. We presenteerden de volgende samenwerkingen:

Energie-U, Eneco en HIER

Op de Deal-dag van het Stadsakkoord ondertekenden we ook een samenwerking met Eneco en HIER. Samen gaan we werk maken van de combinatie van collectieve warmte en participatie. De technisch-economische kant van de warmtetransitie en de sociaal-maatschappelijke. Wat gaat er allemaal gebeuren als die twee elkaar ontmoeten? Dat is de kern van de samenwerking! De bruikbare lessen kunnen daarna in praktijk worden gebracht. Al naar gelang de wensen van betrokken bewoners.

Energie-U en Copernicus Instituut (UU)

Samen onderzoeken we de mogelijkheden van nieuwe energiesystemen in Utrechtse buurten en de samenhang met stedelijk niveau. Studenten, hoogleraren, bewonersgroepen in een groot verband.

Energie-U en Hogeschool Utrecht

Groepen studenten onderzoeken energieconcepten voor Utrechtse buurten, gebieden en gebouwen, met en voor bewoners(groepen) en voor concrete Utrechtse situaties. Ook vertalen we lessen uit de praktijk van woningverduurzaming naar nieuwe aanpakken en concepten.

Energie-U en Greenchoice

Met Greenchoice werken we al samen zolang we bestaan! Naast levering van groene stroom en groen gas, werken we ook aan uitwisseling van kennis en ervaringen tussen (onze) leden en (hun) klanten, tussen offline en online, met meer activatie als uitkomst. Inspiratie- en activatiesessies over nieuwe energiesystemen met opslag en uitwisseling van elektriciteit.

Energie-U, Eneco en HIER Klimaatbureau

We doen samen onderzoek in Utrechtse praktijksituaties naar het samengaan van collectieve (buurt)warmte en participatie, beide in diverse verschijningsvormen. Op zoek naar kansrijke combinaties, die we in pilots gaan toepassen.

Energie-U en Bo-ex

Bo-ex zet graag ervaren energieambassadeurs in als coaches voor sociale huurders in nieuwe NOM-woningen. De lessen hieruit vertalen we naar nieuwe concepten en naar renovatietrajecten.

Energie-U en ANNE

Ontmoeting en inspiratie en daardoor activatie. Altijd weer een warm bad voor een netwerk van bewoners en bedrijven. Energie-U is iedere vrijdag in ANNE. ANNE ontvangt iedere vrijdag Energie-U. Ook voor overleg, trainingen, infoavonden op andere dagen.

Energie-U en Buurtstroom en diverse dakeigenaren

Coöperatief zonne-energie benutten ter ieders profijt. Dat doet Buurtstroom vanaf 2016. Draag een dak aan in je buurt, trek mensen mee, geef je buurt nieuwe schone energie.

Oproepen

Wij willen dat zoveel mogelijk Utrechters zo makkelijk mogelijk energie besparen en hun huizen en buurten verduurzamen. Goed aanbod is nodig, en dat komt het beste tot stand door goede vragen te stellen. Energie-U zorgt met buurtgroepen en energieambassadeurs dat we elkaar goed vooruit helpen de transitie in en door. Daarom roepen we de Stadsakkoordpartijen op om te helpen met een campagne, een slogan, een website, promotie, en er zo voor te zorgen dat de mensen die willen, inzicht krijgen, overzicht, en op een makkelijke manier de goede dingen kunnen doen.

Leer mee van de pioniers!

Veel mensen hebben in de afgelopen jaren al veel gedaan. Wij kennen ze. Daar valt veel van te leren. Over motivaties, over advisering, over installatie- en verbouwingen in vele uiteenlopende bestaande huizen met vele uiteenlopende bewoners. Laten we dat als Utrecht samen goed doen, dan kan iedereen daarvan profiteren. We roepen de Stadsakkoordpartijen dus op om te komen kijken bij Energie-U en met energieambassadeurs en andere pioniers hoe het kan.