Utrechtse aardwarmte: een kans voor de toekomst,…….

Afgelopen woensdag 23 januari vond in Het Huis Utrecht een conferentie plaats over aardwarmte. Georganiseerd door gemeente en provincie Utrecht. Goed bezocht, met ook veel mensen van Energie-U en uit ons netwerk! Zo was dit ook een hele mooie start voor mensen die in ons nieuwe warmteprogramma meedraaien (daarover een volgende keer meer..!).

Hieronder geven we een korte impressie van de conferentie, aan de hand van korte quotes van enkele van “onze” aanwezigen.

“We moeten met geothermie aan de slag. Er zijn goede kansen. De initiatiefnemers willen samenwerken en creëren een positieve vibe. Een mooie kans om op in te springen! Zodat we de bewoners hier goed aan kunnen verbinden. Want dat is ook nodig.”

“Gaat nog wel even duren. Weinig nieuwe informatie vergeleken met het congres van anderhalf jaar geleden. Ze zijn volop bezig. Vol enthousiasme, dat wel. Op twee plekken. Wel zijn nu de twee initiatieven gecombineerd. Maar wat ze doen, is oude data nog eens analyseren. De echt diepe ondergrond is nog volledig onbekend terrein. Onder de grond is Nederland een gebergte, met bovenop wat kleilagen. Wel komt er seismisch onderzoek. Hoognodig. Bij het volgende congres weten we weer een klein beetje meer.”

“Ik vond het vooral een leuk netwerkevenement. De info over geologie vond ik heel boeiend maar dat vind ik hobbymatig al lang. En bijzonder dat het betrekken van bewoners heel belangrijk wordt gevonden maar dat er na 2 jaar nog nauwelijks een poging is gewaagd…”

“Utrechtse aardwarmte: een kans voor de toekomst, maar … nog veel onzekerheden. Voorlopig vooral bodemonderzoek.

Vraagt grote zorgvuldigheid rond risico’s en veiligheid in de bodem.

En openheid en goede communicatie daarover naar stad en burgers

Krijgen we straks overlast discussies zoals rond windmolens op land??

Wie wil er een boorput in of vlakbij eigen wijk, park of buurtpleintje??

Om aardwarmte te benutten is niet alleen boren en oppompen nodig. Hoe komt het naar je huis?

Het vraagt een warmtenet, expertise over distributie & afzet en een sluitende businesscase!

In Utrecht kan de stadsverwarming van Eneco (al dan niet uit te breiden) die infrastructuur bieden.

We hoorden ook een voorbeeld van een particulier initiatief om dit te ontwikkelen (Warmtebedrijf Amersfoort).

Als er ineens enorme hoeveelheden echt heet water beschikbaar komen,

is het dan niet meer nodig om onze huizen heel goed te isoleren..?”

“De afgelopen jaren zijn belangrijke partijen in Utrecht bezig geweest met een verkenning van de mogelijkheden van aardwarmte of geothermie. Tot nu toe was Energie-U daar niet bij betrokken. Dat moet snel veranderen. Geothermie is te belangrijk om aan anderen over te laten.”