11 Buurt Energieteams in Noordoost

Enige tijd geleden werd het Wijkplatform geconfronteerd met de situatie van duurzaamheid in Noordoost. Burgers konden niet echt in contact met elkaar komen en als dat gebeurde dan was dat vaak sporadisch en ongecoördineerd. Wel waren er overal EnergieAmbassadeurs vanuit Energie-U (de voorlopers van de gestructureerde aanpak – later meer over hen). De burgers wilden meer, vaker en beter met elkaar communiceren en op hun eigen moment praten over energie en duurzaamheid in het algemeen.

Hoe is het ontstaan?

Vanuit B&W en de Raad kreeg een ‘nieuwe participatie vorm’ 3 belangrijke pijlers mee: diversiteit, inclusiviteit en verbinding. “Ga netwerken en verbindt de wijk”. De oude wijkraden waren ontbonden en de ‘Wijkplatforms’ waren geboren. Wijkplatform lid Toine Goossens bracht “Energie-U”, Wijkplatform Noordoost en gemeente Utrecht bij elkaar om te brainstormen. Wijkplatform voorzitter Christian Naethuys is de energie-werkgroepen-historie ingedoken en daaruit is zijn idee ontstaan: 11 Buurt Energieteams verdeeld over de 11 Noordoost Buurten.

Waarom is zijn idee zoals het is?

De standaard wijze van opzetten werkte simpelweg niet. Anders waren er veel meer groepen ontstaan, die al jaren zouden functioneren. Gedurende de jaren zijn er veel groepen begonnen, maar die hebben nooit lang bestaan. Deze energie/duurzaamheid groepen kampten met vaak voorkomende maatschappelijke problemen: onvoldoende steun vanuit de Gemeente, interne ruzies, te grote ideeën, persoonlijke conflicten, onvoldoende inzicht, techniek die niet voldoende ontwikkeld was, het opleggen van ideeën van medebewoners, gesplinterde politieke draagvlak, soms ineens te veel leden, etc.

De juiste vorm vinden

Wat Christian heeft bedacht is: hergebruik wat gewerkt heeft en repareer wat niet gewerkt heeft en geen “blokkades” of “no go” plekken. Hier volgt een korte toelichting;

  • Gebruik maken van bestaande wijkstructuur: 11 buurten dus 11 teams
  • Bewoners hebben een hekel aan het opleggen van ideeën: dus de teams zullen voor 95% autonoom zijn: in lijn overigens met Energie-U’s eigen werkwijzer
  • Een politiek draagvlak creëren door alle partijen te vragen mee te doen. We gaan niet discussiëren over de oorzaken van klimaatverandering, uitsluitend over de gevolgen daarvan en daar kunnen alle politieke partijen elkaar wel vinden.
  • Een kernteam opzetten: Zij gaan een paar zaken wel oppakken voor de 11 buurtteams o.a.: interne conflict bemiddeling, financiering, buurt overstijgende informatie, democratie en inclusiviteit /diversiteit en helpen structuur opzetten
  • Alle buurten tegelijkertijd zodat de buurt energieteams in 1 keer kunnen ontstaan en er kruisbestuiving ontstaat. Zie de cijfers van een buurt/ wijk Enquête Noordoost. De 11 teams worden nu ook echt realiteit en dus zal Noordoost, op het gebeid van 11 energie/ duurzaamheid teams, letterlijk en figuurlijk in verbinding worden gebracht.

Links, midden en rechtse raadsleden, Energie-U etc., iedereen werd mega geïnspireerd (woorden van René zelf). Bekijk de bijlagen.

Bijlagen:

Woon je in Noordoost? Vul dan graag onze enquête in: www.buurtonderzoeknoordoost.nl/ 

 

Buurtteam helpen?