ALV Energie-U 13 september 2022

De agenda en de te behandelen stukken van de 19e Algemene Ledenvergadering van Energie-U vind je hieronder.

Datum:   13 september 2022
Plaats:    UCo, Utrecht Community, 2e Daalsedijk 6a
Tijd:         20:00 - 21:30 uur

Aanmelden: Meld je vooraf aan via info@energie-u.nl.

Alle leden van Energie-U hebben stemrecht tijdens de ALV.

De Agenda:

  1. Opening en welkom
  2. Verslag ALV 23 november 2021 (zie bijlage 1)
  3. Samenstelling bestuur
  4. Financiën: Financieel jaarverslag 2021 (zie bijlage 2), Verslag bestuur financieel jaarverslag (zie bijlage 2a) en Verslag kascommissie (zie bijlage 3)
  5. Zonnepark Meijewetering (bijlagen 4 en 5)
  6. Rondvraag en sluiting

Bijlagen:

Hieronder de te behandelen stukken.

Bijlage 1 (behorende bij agendapunt 2):
Verslag ALV 23 november 2021

Bijlage 2 (behorende bij agendapunt 4):
Financieel jaarverslag 2021

Bijlage 2a (behorende bij agendapunt 4):
Verslag bestuur financieel jaarverslag Energie-U over 2021

Bijlage 3 (behorende bij agendapunt 4):
Verslag kascommissie

Bijlage 4 (behorende bij agendapunt 5):
Informatiebrochure obligatielening en participaties Zonnepark Meijewetering

Bijlage 5 (behorende bij agendapunt 5):
Reglement Meijewetering