Anton Kiewiet, initiatiefnemer Zonnepark Meijewetering: “Zonnestroom voor en door bewoners”

Na vier jaar hard werken gaat de droom van initiatiefnemer Anton Kiewiet eindelijk in vervulling en is Utrecht straks een zonnepark rijker. ‘De grootste uitdaging was om met zoveel belanghebbenden alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.’ Met de 1440 zonnepanelen zullen inwoners en bedrijven in de omgeving van Zonnepark Meijewetering van duurzame stroom worden voorzien.

Braakliggend terrein

Kiewiet, in het dagelijks leven milieuadviseur en zelf bewoner van de nabijgelegen buurt Terwijde in Leidsche Rijn, heeft de afgelopen jaren soms hemel en aarde moeten bewegen om het project van de grond te krijgen. ‘Het idee voor het zonnepark ontstond al in 2016 bij een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het plaatsen van zonnepanelen bij Sportvereniging Desto’, vertelt Kiewiet, ‘waarbij ook wethouder Lot van Hooijdonk aanwezig was. De gemeente Utrecht had net een rapport uitgebracht met mogelijke locaties voor zonnevelden, waaronder een braakliggend veldje op het bedrijventerrein Haarrijn-De Wetering niet ver van mijn huis.’

“Overigens kunnen naast bewoners uit de omliggende buurten ook bedrijven meedoen. Wel moeten ze beschikken over een zogenaamde kleinverbruikers-aansluiting.”

1440 zonnepanelen

Kiewiet was naar eigen zeggen al langer bezig om in Leidsche Rijn bewoners te helpen met het plaatsen van zonnepanelen op het dak . Maar wat dit initiatief volgens hem zo bijzonder maakt: ‘dankzij de postcoderegeling biedt het ook bewoners, die om welke reden dan niet zelf zonnepanelen op hun dak kunnen plaatsen, de mogelijkheid om zelf duurzame stroom op te wekken. Overigens kunnen naast bewoners uit de omliggende buurten ook bedrijven meedoen. Wel moeten ze beschikken over een zogenaamde kleinverbruikers-aansluiting.’

Hard werken

Alles bij elkaar hebben alle voorbereidingen Kiewiet en zijn mede-buurtbewoners tot dusver vier jaar hard werken gekost. ‘Met zoveel betrokken partijen en bijbehorende belangen was het soms best lastig om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Zo hebben we er uiteindelijk voor gezorgd dat er een strook boven de waterleiding van Waternet wordt vrijgehouden, zodat ze te allen tijde erbij kunnen met het oog op hun onderhoudswerkzaamheden.’

Ook bleek de lokale sportvissersclub nog in een laat stadium met bezwaren te komen. Kiewiet: ‘Door het plaatsen van het hekwerk rondom het park zou de oever aan de kant van de waterzuivering verdwijnen, waar zij altijd ’s nachts gingen vissen. Om die reden hebben we uiteindelijk het hekwerk moeten verplaatsen.’ Hoe dan ook is de weg van idee naar realisatie volgens Kiewiet voor alle betrokken partijen een belangrijke les geweest. Dat de gemeenteraad onlangs unaniem groen licht voor de aanleg van het zonnepark heeft gegeven, stemt hem dan ook zeer tevreden.

Voor en door de bewoners

Het mooiste aan het zonnepark vindt Kiewiet echter dat het een project is met een ‘lokaal’ karakter waar de buurt nauw bij betrokken is. Zo hebben mede-buurtbewoners Maik en Joop hem bijgestaan met allerlei hand-en-spandiensten. ‘Zij hebben een tekening gemaakt van het postcoderoosgebied om te laten zien welke huishoudens wel en niet mee zouden kunnen doen, maar hebben ze ook geholpen met flyeren en bekendheid aan het project gegeven via hun eigen netwerk. En we hebben Natuurwerkgroep Leidsche Rijn ingeschakeld om onderzoek te doen naar de biodiversiteit op en rond het park. Tenslotte kunnen buurtbewoners straks gewoon langs het zonnepark fietsen en kijken hoe ‘hun’ zonnepanelen erbij liggen waarmee ze hun duurzame stroom opwekken: hoe leuk is dat?’

Tekst: Erzsó Alföldy. Groepsfoto: Sybren Kiewiet.

Meer weten of meedoen aan dit zonnepark? Bekijk de actuele info op projectpagina of voorinschrijving.