Bewonerscollectief voor zonne-energie-eilanden Haarrijnseplas

Op de Haarrijnseplas bij Vleuten/Haarzuilens wil de gemeente Utrecht vanaf 2023 drijvende zonne-energie-eilanden mogelijk maken. Energie-U is nauw betrokken bij de plannen hiervoor, net als energiecoöperatie Haarse Zon en omwonenden, samen het Bewonerscollectief.

Op de afbeelding zie je het in grijs het zoekgebied voor de zonne-energie-eilanden. Dit zoekgebied is 10 hectare groot. De zonne-energie-eilanden zullen straks de helft van dit gebied innemen, dus met een grootte van 5 hectare.


Beide energiecoöperaties hebben dit jaar regelmatig met de gemeente Utrecht om tafel gezeten om de ideeën door te spreken. Op 14 september organiseerde de gemeente een informatieavond voor geïnteresseerden en omwonenden. Tijdens deze avond werd een oproep gedaan om mee te denken over de plannen en daarvoor zitting te nemen in een Bewonerscollectief. Acht bewoners hebben zich aangemeld voor dit Bewonerscollectief. Daarnaast zitten enkele mensen van Energie-U en Haarse Zon in het Bewonerscollectief.

Met het Bewonerscollectief en een projectleider van de gemeente Utrecht hebben we inmiddels enkele bijeenkomsten gehouden. We hebben kennisgemaakt en gesproken over de mogelijkheden voor zonne-energie-eilanden op de Haarrijnseplas. De gemeente gaat een tender uitschrijven om een projectontwikkelaar te vinden voor dit project. We hebben de concept-tenderstukken besproken en er op gereageerd.

Vanwege het recente bericht dat er in de provincie Utrecht sprake is van netcongestie (er kunnen waarschijnlijk voorlopig geen nieuwe zonneparken aangesloten worden op het elektriciteitsnet), heeft de gemeente iets meer tijd genomen om de tender voor te bereiden. In de tussentijd zijn we gaan zoeken naar voorbeeldprojecten van zonneparken op land en op water. Hoe zijn die projecten opgezet en hoe is daar het 50% lokaal eigendom ingericht?

Vorige week vertelde Michiel Roemer van energiecoöperatie deA uit Apeldoorn uitgebreid over de zonneparken die zij gerealiseerd of nog in voorbereiding hebben. Deze week waren we in gesprek met Evert Obdeijn van eCoBuren, een energiecoöperatie in de gemeente Buren. Zij zijn bezig met 2 zonneparken op water. Erg leerzaam om ervaringen uit te wisselen!