De opmerkelijke opmars van de energiebeweging

Paul van Seters: "Het Klimaatakkoord dat het kabinet eind juni door de Kamers heeft geloodst kreeg, naast veel bijval, ook de nodige kritiek. Die kritiek was uiteenlopend van aard en kwam van verschillende kanten. Al deze critici gaan echter voorbij aan wat ik beschouw als een van de meest vernieuwende onderdelen van het Klimaatakkoord: de ruimte die het schept voor de burgerenergiebeweging."

"Maar die beweging zit veel ingewikkelder in elkaar dan velen, ook de insiders, veronderstellen, en bestaat uit ten minste drie onderdelen: formeel georganiseerde energiecoöperaties, informele buurtinitiatieven, en een coalitie die opkomt voor de belangen van de eerste twee. De coöperaties en de coalitie krijgen veel aandacht, maar de buurtinitiatieven blijven onderbelicht. Dat valt te betreuren, want zij vormen de natuurlijke voedingsbodem van de burgerenergiebeweging." De link naar het essay vindt u hier.