Dit was de Algemene Ledenvergadering van Energie-U van september 2022

Op dinsdagavond 13 september 2022 vond onze negentiende Algemene Ledenvergadering plaats. Voor het eerst in ons nieuwe onderkomen: UCo! Een oude NS-hal aan de 2e Daalsedijk, die alweer aardig wat jaren heel plezierig onderdak geeft aan vele bedrijven die zich op allerlei wijzen bezighouden met duurzaamheid. En die behalve met dat onderwerp, ook iets met elkaar hebben. UCo staat dan ook voor Utrecht Community.

Op de agenda stond de financiële jaarrekening over 2022, de bestuurssamenstelling en zonneveld Meijewetering, het eerste zonneveld in de gemeente Utrecht, waarvan, verklappen we alvast, de bouw inmiddels is gestart! 

Maar eerst de financiën. Penningmeester Toine Havelaar presenteerde de jaarrekening en de kascommissie gaf er haar oordeel over, voorzien van advies aan de leden. Enkele hoofdpunten: de financiële administratie is goed op orde; over (coronajaar) 2021 heeft Energie-U minder werkzaamheden verricht dan beoogd en hier ook minder geld voor ontvangen; het totaalresultaat over dat jaar is negatief, omdat we uit de uitgevoerde projecten met budget, te weinig dekking konden halen voor onze algemene kosten.

Het werken aan algemene kostendekking en een betere financiële basis is voor het bestuur dan ook een prioriteit. Ook zien we dat budgetten in de vorm van opdrachten waar we voor 2021 vanuit gingen, in 2022 wél zijn gekomen. We zagen kansen goed aankomen maar waren mogelijk te optimistisch over het verzilveren ervan. Zowel bij Warmtetransitie als Collectieve energieopwekking zijn namelijk verwachtingen die we voor 2021 hadden, in 2022 uitgekomen. 

Voor onze derde inhoudelijke pijler, Woningverduurzaming, verliep 2021 eigenlijk heel goed zoals verwacht, we konden hier zelfs meer doen. De kascommissie beval aan om in of bij het volgende financieel jaarverslag meer in te gaan op verwachtingen en resultaten. Bestuur en leden dankten Miriam Sterk en Ton Sledsens voor hun kascommissiewerk. Beiden zegden toe dit het komend jaar wederom te willen doen. 

Dan de bestuurssamenstelling. Die blijft hetzelfde. Paul van Seters blijft voorzitter, Toine Havelaar penningmeester en Annemarie Rullens secretaris. De leden gingen akkoord met een nieuwe termijn voor Paul, statutair zijn laatste, en met een volgende termijn voor Toine. Annemarie is vorig jaar tot het bestuur toegetreden. 

Tot slot zonneveld Meijewetering. Anton Kiewiet presenteerde de plannen en begon met de mededeling dat de bouw inmiddels is gestart. Iets sneller dan voorzien, wat voor dit project ook wel eens fijn is. Voor de jaarwisseling is het panelensysteem operationeel. Onze partner HDSR zorgt dat de bouw goed loopt. Wij zorgen intussen voor ons aandeel in de financiën. Daartoe is het nodig dat de leden het Reglement goedkeuren en dat de Informatiebrochure waar alles in staat wordt toegelicht. Na enkele vragen en antwoorden gebeurde dat, onder luid applaus en voorzien van complimenten aan Anton voor al het ploeterwerk. 

Overigens: als je nog wil deelnemen en je hebt je nog niet gemeld, het kan nog! Voor 1 oktober 2022 graag. Op onze pagina over dit project staat hoe je dat doet. 

We kunnen dus uitzien naar een openingsfeest, en hebben zoals altijd genoeg werk te doen op vele vlakken. De Utrechtse energietransitie is groot, gevarieerd en, zo vinden wij nog altijd, ook gewoon leuk om aan te werken.