Edward van Tuinen: "De samenwerking bij Zonnepark Meijewetering kan anderen tot voorbeeld dienen."

Als het aan Edward van Tuinen (voorzitter van de Vereniging Parkmanagement De Wetering-Haarrijn) ligt, moet dit bedrijventerrein niet alleen hét meest duurzame bedrijventerrein in Utrecht worden, maar zelfs in heel Nederland. Het Energie-U initiatief Zonnepark Meijewetering past dan ook heel goed bij dit duurzaamheidsstreven. Een voorwaarde voor deelname was wel dat ook de op het terrein gehuisveste bedrijven zouden meeprofiteren van de door het zonnepark opgewekte stroom.

Bedrijventerrein en gebouweigenaren

Het Utrechtse bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn omvat een flinke strook grond langs de A2, waar diverse grote en kleine bedrijven zijn gesitueerd. Het terrein wordt beheerd door het Parkmanagement van De Vereniging De Wetering-Haarrijn, waarin de leden, dat wil zeggen de eigenaren van de percelen , zijn verenigd. Het tienduizend vierkante meter grote grasveld waar Zonnepark Meijewetering komt, ligt aan de rand van dit bedrijventerrein. Vandaar ook dat Van Tuinen vanaf het eerste moment bij dit initiatief betrokken is geweest.

‘De Vereniging Parkmanagement beheert op het bedrijventerrein het openbaar gebied maar ook de private kavels’, legt Van Tuinen uit. ‘Dat houdt in: de kwaliteit van het gebied bewaken, vanaf het gras maaien en onkruid tussen de tegels weghalen tot en met de veiligheid van het gebied. Daarnaast vertegenwoordigt de Vereniging de belangen van haar 76 leden , de eigenaren van de gebouwen dus. Met andere woorden: hoe mooier het park, des te beter is het voor de waarde van het vastgoed.’.

Duurzaamheid voorop

‘Één van de belangrijkste punten binnen de doelstelling van het Parkmanagement is naast bereikbaarheid echter ook duurzaamheid’, vertelt Van Tuinen. ‘Zo ben ik vanuit mijn functie als voorzitter van het Bedrijventerrein al jaren bezig met allerlei initiatieven op het gebied van duurzame mobiliteit, zoals de aanschaf van elektrische deelauto’s en deelfietsen waar onze leden gebruik van kunnen maken. De inzet daarbij is om niet alleen het meest duurzame bedrijventerrein in Utrecht maar, als het even kan, zelfs in heel Nederland te worden!’

Toen hij destijds door initiatiefnemer Anton Kiewiet met het voorstel voor een zonnepark op ‘zijn’ bedrijventerrein werd benaderd, hoefde hij daar dan ook niet lang over na te denken.

Delen in opbrengst

Wel stond het bij Van Tuinen van begin af vast dat niet alleen omwonenden, maar ook de bij het Bedrijventerrein aangesloten leden van de opbrengsten van het zonnepark middels een Postcoderoosregeling mee zouden moeten kunnen profiteren. Dat zullen volgens Van Tuinen in de praktijk voornamelijk kleinere bedrijven zijn. Zoals die in verzamelgebouwen zijn ondergebracht, zonder voldoende dakoppervlak om zelf zonnepanelen aan te kunnen leggen.

Van Tuinen: ‘Dat samen delen is heel belangrijk. Het betekent namelijk ook samen de vruchten plukken van je investering. Of, om nog even in de beeldspraak te blijven: vergelijk het met een appelboom. Stel, je hebt zelf een tuin. En je buurman, die zelf geen tuin heeft, vraagt: ik wil graag een appelboom bij je planten, is dat oké? Dan wil je toch ook zelf appels kunnen plukken?’

"Het is een staaltje van hoe inzetten op samenwerking, waarbij het gemeenschappelijke belang overheerst, iets moois kan opleveren."

Samenwerking en voorbeeldfunctie

Maar het feit dát het zonnepark er daadwerkelijk gaat komen is volgens Van Tuinen vooral te danken aan de vruchtbare samenwerking tussen de betrokken partners: van energiecoöperatie Energie-U, de Gemeente Utrecht en het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven tot en met het Bedrijventerrein en diens leden dus.

‘Het is een staaltje van hoe inzetten op samenwerking, waarbij het gemeenschappelijke belang overheerst, iets moois kan opleveren. Een kwestie van win-win-win dus. Zonnepark Meijewetering zou er nooit gekomen zijn zonder die samenwerking. Ik denk dat dit initiatief daarom heel goed als voorbeeld kan dienen voor de realisatie van nieuwe zonneparken.’

Tekst: Erzsó Alföldy.
Meer info over de Vereniging Parkmanagement De Wetering-Haarrijn vind je op deze website.
Meer weten of meedoen aan dit zonnepark? Bekijk de actuele info op onze projectpagina of schrijf je in voor deelname. Het vorige interview in deze reeks kun je hier lezen.