Energie-U vraagt jouw hulp bij het koppelen van het grote energielandschap aan de energietransitie in de stad

Voor het energielandschap gaan we binnenkort een voorstel indienen bij de gemeente. Dat moet natuurlijk een Geweldig Voorstel worden! Want we willen de grote energieopwekking die daar moet gaan plaatsvinden, zo Utrechts mogelijk maken, met en van en voor zoveel mogelijk Utrechters. Help mee met je idee, je portemonnee, of beide!

Energie-U helpt Rijne Energie en De Windvogel aan de coöperatieve kant van deze ontwikkeling. Met z’n drieën werken we samen met Eneco en BHM Solar. Een sterk, compleet en complementair pact. 

Voor het Geweldige Voorstel dat we gezamenlijk aan het maken zijn, is geld nodig. Tussen de 20.000 en 30.000 euro totaal, waarvan de helft voor de drie coöperaties, en dus ruim € 3.000 voor Energie-U. Om een goed landschappelijk ontwerp te laten maken. Want het gaat niet alleen om kilowatturen en om die zo Utrechts mogelijk te maken, maar ook om een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing. 

Voor dat geld doen we een beroep op jullie. 

Als je wilt doneren, kun je dat hier DOEN.

Dat is de crowdfundingpagina van Rijne Energie. We werken namelijk samen. 

Rijne Energie is opgericht om de coöperatieve ontwikkeling hier mogelijk te maken. De Windvogel zet haar in het hele land opgebouwde expertise en middelen in. 

De rol van Energie-U bij het energielandschap

Energie-U zorgt voor de verbinding met de Utrechtse energietransitie: met mensen die overal in de stad actief zijn, met energiebesparing, met verduurzaming van de warmtevoorziening. Het stabiel en laag houden van energiekosten voor mensen die dat nodig hebben, is ook iets waar we aan werken. 

En zo is er wel meer denkbaar aan koppelingen tussen grootschalige energieopwekking in een mooi energielandschap nabij de stad, en de kleine en grote, huidige en toekomstige energietransitie ín de stad (en de regio). 

Naast geld zijn ook ideeën welkom! 

Je mag dat ook koppelen: een geldbedrag gekoppeld aan een idee. 

Wilder mag ook: als je in ruil voor een donatie bijvoorbeeld een warmtefotograaf op bezoek wil hebben, of een extra goed zonneadvies, of meedraaien met team Energie-U, of meelunchen, of een gratis drankje bij een komende Energieborrel, of op date of diner met een voor jou interessante Energie-U-er… 

Dus: al je ideeën voor verbinding tussen de grote duurzame elektriciteitsopwekking en de kleine of grote energietransitie thuis of in je buurt zijn welkom. Dat is doorlopend zo. 

En alle donaties aan het maken van een Geweldig Voorstel zijn NU nodig. Deze maand. 

Nog even over het energielandschap

In Rijnenburg en Reyerscop, ten zuidwesten van Utrecht, aan beide kanten van de voormalige AC De Meern, gaat een groot energielandschap verrijzen. Met opwekking van schone elektriciteit voor misschien wel 80.000 huishoudens! Rijne Energie werkt er samen met De Windvogel en Energie-U hard aan dat bewoners hier een belangrijke inbreng in hebben. 

De Windvogel is al heel lang landelijk actief en heeft windmolens, zonneparken, en inkomsten uit elektriciteitsopwekking in haar bezit. Hiermee helpt De Windvogel ervoor te zorgen dat de grote Utrechtse energieopwekking een sterke coöperatieve invalshoek krijgt. 

Rijne Energie is specifiek voor deze energieopwekking opgericht, onder meer vanuit Energie-U, en zorgt ervoor dat er een sterke ledenorganisatie is die zich over de directe energieopwekking buigt. 

Energie-U zorgt voor de verbinding tussen deze energieopwekking en de energietransitie in de stad: energiebesparing “meeleveren”, zodat meer mensen van de Utrechtse elektriciteit genieten; de schone elektriciteit inzetten bij de warmtetransitie zodat mensen die verwarmen en koken zonder aardgas, weten dat ze schone energie gebruiken; met de eigen Utrechtse energieproductie zorgen voor betaalbaarheid voor wie dat nodig heeft, ook op langere termijn. En andere koppelingen. 

De gemeente biedt combinaties van energiebedrijven, energiecoöperaties en grondeigenaren de mogelijkheid om tot 1 november 2020 voorstellen in te dienen. Dat is dus waar nu keihard aan wordt gewerkt en wat zo geweldig mogelijk moet worden.

Bekijk hier onze pagina over het Energielandschap Rijnenburg