Extra ALV Energie-U 9 maart 2021

Op dinsdag 9 maart a.s. houden we bij Energie-U een extra ALV.

Datum:   9 maart 2021
Plaats:    online (via Zoom)
Tijd:        20:00 - 21:00 uur


Aanmelden: Meld je vooraf aan via info@energie-u.nl.

Hieronder vind je de agenda en bijbehorende stukken voor de extra ALV van Energie-U op 9 maart a.s.

Alle leden van Energie-U hebben stemrecht tijdens de ALV.

Agenda

1. Opening en welkom
2. Verslag ALV 14 oktober 2020
3. Jaarrekening over 2019 inclusief verslag kascommissie
4. Begroting 2021
5. Rondvraag
6. Sluiting

 

Bijlagen

- bij agendapunt 2: concept-notulen van de ALV van 14 oktober 2020
- bij agendapunt 3: jaarrekening 2019 en verslag kascommissie (volgt zsm)
- bij agendapunt 4: begroting 2021 overzicht en begroting 2021 gedetailleerd