Gemeente heeft vergunning gegeven voor Zonnepark Meijewetering

Het is één Goed Nieuws Show, dat “Zonnepark Meijewetering”. Er is namelijk een belangrijke stap gezet richting uitvoering want de Gemeente Utrecht heeft op 23 november 2020 de vergunning gegeven. We kunnen dus duurzaam door!

In de WhatsApp-groep van Energie-U schreef Anton: “De vergunning voor Meijewetering is binnen. Dit wordt een zonnige kerst.” Directeur Sander vroeg of mede-initiatiefnemer Anton zijn schoen had gezet want de vergunning was natuurlijk een mooi cadeautje, maar is eigenlijk het welverdiende resultaat van 4 jaar hard werken om het grootse zonnepark Meijewetering in Leidsche Rijn voor elkaar te krijgen.

“We hebben besloten om een omgevingsvergunning te geven aan Coöperatie Energie-U U.A. voor: het plaatsen van zonnepanelen en hekwerken ten behoeve van een zonnepark op het adres: Meijewetering…” Dit lezen we in de brief van Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de Gemeente Utrecht. Eerder, op 1 oktober 2020, verstrekte de gemeenteraad al een verklaring van geen bedenkingen. 

Schitterende panelen

Verder staan in de brief gemeentelijke reacties op zienswijzen met betrekking tot “Uitzicht en reflectie” waarbij het groene karakter en de ruimtelijke inpassingen van het zonnepark wordt benoemd. Kortom: het wordt niet alleen een duurzaam project maar ook een mooi park om naar te kijken. Figuurlijk worden die veer-tien-honderd panelen schitterend maar letterlijk niet, want ze staan relatief vlak en zijn voorzien van een speciale coating die minder schittert dan glas, staal of een wateroppervlak.

Natuurbescherming

De Gemeente heeft ook de effecten onderzocht in het kader van de Wet natuurbescherming. Ontheffing van die wet blijkt niet nodig. Beschermde soorten ondervinden geen last van het zonnepark. Wel dient er rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels en invulling te worden gegeven aan de zorgplicht zodat dieren kunnen wegtrekken en niet ingesloten worden.

Velden en daken

Op de aloude vraag “waarom niet op daken van woningen?” laat de gemeente weten graag veel duurzame energieopwekking in de stad te willen en noemt de urgentie voortkomend uit het Klimaatakkoord om “een regionale energiestrategie (RES) op te stellen die ambitieus genoeg moet zijn om invulling te geven aan de nationale doelstelling voor 35TWh duurzame energie in 2030.” Mooi dat we met alle Utrechtse deelnemers en betrokkenen hieraan een bijdrage mogen leveren. Het zonnepark gaat ongeveer 145 huishoudens van zonnestroom voorzien.

"Alleen zonnepanelen op daken zijn niet genoeg om de klimaatdoelstellingen te halen. Hiervoor zijn onder andere ook zonnevelden nodig, waar de locatie aan de Meijewetering er één van is."
Gemeente Utrecht

De gemeente: “Alleen zonnepanelen op daken zijn niet genoeg om de klimaatdoelstellingen te halen. Hiervoor zijn onder andere ook zonnevelden nodig, waar de locatie aan de Meijewetering er één van is. We kiezen dus niet voor het één of het ander, maar zetten ons op beide terreinen in voor het vergroten van duurzame energieopwekking in de stad Utrecht.” Daar sluiten we ons van harte bij aan en we maken er werk van.

Eerste zonnepark van Utrecht

We mogen de vergunning pas gebruiken na 6 weken. Er is immers nog een beroepstermijn. Naar aanleiding van een eerder gepubliceerd wijkbericht ontvingen we ook al veel positieve reacties en aanmeldingen van bedrijven en bewoners die willen deelnemen aan het eerste zonnepark van Utrecht. Dus dat zal wel loslopen. Zonnig Kerstfeest alvast!

Meer weten? Kijk op de projectpagina van dit zonnepark.