Gemeente Utrecht publiceert Transitievisie Warmte

De Gemeente Utrecht publiceerde vorige week deel 1 van de Transitievisie Warmte voor onze gemeente. Hierin staan de visie en de strategie beschreven waarlangs de gemeente via een aanpak per wijk of buurt, alle gebouwen aardgasvrij wil laten worden. Een belangrijk document dus!

De Transitievisie Warmte beschrijft in grote lijnen de gemeentelijke warmtetransitie. De gemeente legt een tijdpad vast waarop wijken van het aardgas gaan. Voor de wijken die voor 2030 van het gas gaan wordt een oplossingsrichting geschetst. Dat komt in deel 2 van de Utrechtse transitievisie. Iedere vijf jaar wordt de Transitievisie Warmte geactualiseerd en worden steeds nieuwe wijken aangewezen.


Per wijk of buurt is er acht jaar de tijd 

Dit zijn de uitvoeringsplannen voor de wijken die aangewezen zijn om van het gas te gaan. Per wijk komt er dus een Wijkuitvoeringsplan waarin de oplossing met betrokkenen verder wordt uitgewerkt en waarin wordt afgesproken hoe daar uitvoering aan wordt gegeven.

De gemeente zegt hierover: “Een buurt wordt nooit van het ene op het andere moment van het aardgasnet afgesloten. We nemen hiervoor ruim de tijd. We weten wel dat iedereen een keer aan de beurt komt. Als jouw buurt aan de beurt is, onderzoekt de gemeente samen met de bewoners (en anderen die er woningen of panden hebben) of de oplossing die we voorstellen ook echt voor de hele buurt de beste oplossing is.

Als duidelijk is hoe de overstap van aardgas naar andere energie op een betaalbare manier kan gebeuren, dan duurt het nog zeker 8 jaar voor de buurt echt van het aardgas af gaat.”

In Overvecht-Noord wordt al gewerkt aan zo’n Wijkuitvoeringsplan. In Overvecht-Noord is enkele jaren geleden al gestart.


Wat komt er waar? 

Voor een groot deel van de stad zijn volgens de gemeente warmtenetten de meest voor de hand liggende oplossing. De gemeente gaat daarom ook afspraken maken over de voorwaarden waaraan warmtebedrijven moeten voldoen.

In bovenstaande kaart zijn in blauw de buurten weergegeven waar een warmtenet de meest logische optie is. Dat kan een klein lokaal warmtenet zijn of een groot stedelijk warmtenet. Soms is een hogere temperatuur nodig, soms kan het warmtenet op een lagere temperatuur draaien. 

Voor de paarse buurten is er nog geen optie die in alle gevallen de meest logische is. 

Voor dat “meest logische” is gekeken naar de “totale maatschappelijke kosten”: alle kosten die bij een optie horen, dus opwekking, infrastructuur, gebouwkosten, energie-inkoop, onderhoud. Dus niet enkel de kosten voor een woningeigenaar of voor een warmtebedrijf. 

Centraal in de Transitievisie Warmte staat hoe we in Utrecht op een eerlijke en betaalbare manier buurt voor buurt de warmtevoorziening gaan veranderen. Panden die moeilijk te isoleren zijn hebben warmte van een hoge temperatuur nodig en duurzame warmtebronnen van hoge temperatuur hebben we in Utrecht op dit moment nog niet voldoende. Buurten met gebouwen die makkelijker te isoleren zijn, hebben een lagere temperatuur warmte nodig, liefst van een nabijgelegen bron. De gemeente probeert er voor te zorgen dat de juiste temperatuur warmte in de juiste buurt terecht komt.

Nog even het overzicht

De Gemeente Utrecht heeft het organiseren van de warmtetransitie in verschillende stappen opgedeeld:

Deel 1 van de transitievisie warmte vaststellen. Dan hebben we een overzicht waarin per buurt wordt aangegeven wat de beste oplossing is voor anders verwarmen dan met aardgas. Dit gebeurt voorjaar 2021, door de gemeenteraad. 

Deel 2 van de transitievisie warmte vaststellen. Aanwijzen van buurten waar de gemeente voor 2030 begint met de overstap naar een duurzame manier van verwarmen. Dit gaat over ongeveer 40.000 huizen. Dat aanwijzen gebeurt najaar 2021, ook weer door de gemeenteraad.

Per wijk of buurt plannen maken met alle betrokkenen over hoe die wijk of buurt aardgasvrij wordt. Met per wijk of buurt dus acht jaar “tussen start en finish”. Opgesteld  is hier voor de hele gemeente dertig jaar voor. 

Deel 1 is dus nu gereed. Alle informatie hierover is gepubliceerd op deze website van de gemeente.

Wil je meer hierover weten, begrijpen en vinden? 

Op donderdagavond 15 april om 19.30 uur organiseren we een webinar over de transitievisie warmte. Wat staat er nou allemaal, waar is het op gebaseerd, hoe moet ik het begrijpen? Zodat we met z’n allen beter in staat zijn ermee te werken of er iets van te vinden. 

Je kunt je hiervoor aanmelden via deze link.

Zelf starten?

Bewoners die zelf stappen willen nemen in de warmtetransitie kunnen natuurlijk altijd zelf starten met het verduurzamen van hun huis en/of overstappen op elektrisch koken. Ook kun je zelf een duurzame en aardgasvrije manier van verwarmen uitzoeken en realiseren. Vele Utrechters gingen je al voor. Bij Energie-U kennen we ze. 

Ook kan je natuurlijk aan de slag gaan met je buurt: samen zoeken naar een duurzame manier van verwarmen die bij jullie huizen en mensen en omgeving past. Ook hiermee zijn steeds meer mensen bezig. 
Lees bijvoorbeeld dit gesprek met mensen uit de Zeeheldenbuurt en Oog in Al, of kijk wat groepen in de Veemarkt, Tuindorp en Vechtzoom en Klopvaartbuurt (laatste twee uit Overvecht-Noord) doen.

Energie-U

Energie-U bestaat uit initiatiefrijke mensen die pionieren in de warmtetransitie en organisaties enthousiast krijgen om mee te doen. Bij alle stappen die jij als bewoner wil onderzoeken of nemen, kan Energie-U je helpen. Tips of meer weten? Neem contact op via: info@energie-u.nl