Nieuwe fase bij de ontwikkeling van Zonnepark Haarrijnseplas

De ontwikkeling van zonne-energie-eilanden op de Haarrijnseplas is een nieuwe fase ingegaan. Uit de aanbesteding is een ontwikkelaar naar voren gekomen aan wie de projectontwikkeling voorlopig is gegund.

In 2021 kwam de gemeente Utrecht met het idee om duurzame energie op te gaan wekken op de Haarrijnseplas. Energiecoöperaties Haarse Zon uit Haarzuilens en Energie-U uit Utrecht werden in een vroeg stadium bij dit plan betrokken. De gemeente organiseerde een informatieavond voor bewoners. Verschillende bewoners gaven aan betrokken te willen zijn bij de ontwikkeling van het zonnepark.

Vervolgens is een bewonerscollectief gevormd met daarin deze bewoners, leden van Haarse Zon en leden van Energie-U. Dit bewonerscollectief heeft verschillende overleggen gevoerd met de gemeente. Het uitgangspunt van het bewonerscollectief was en is 50% lokaal eigendom over het zonnepark. In de zomer van dit jaar heeft de gemeente een aanbesteding uitgezet voor ontwikkeling van het zonnepark. Enkele leden van het bewonerscollectief konden plaats nemen in de selectiecommissie om de inschrijvingen op de aanbesteding te beoordelen.

Begin september kwam de uitslag van de aanbesteding. De gemeente heeft besloten om de voorlopige gunning aan BHM Solar te doen. Hun inschrijving is als beste beoordeeld. BHM Solar heeft nu een periode van maximaal 6 maanden (vanaf 2 september 2022) om tot overeenstemming te komen met het bewonerscollectief over een samenwerking voor de exploitatie van het zonnepark op de Haarrijnseplas.
Als bewonerscollectief gaan we daar nu, samen met BHM Solar, hard mee aan de slag. 

Meer informatie over het project vind je in dit artikel.

Wil je meehelpen bij dit project?
We kunnen binnenkort veel extra hulp gebruiken. Bijvoorbeeld voor onderzoeken, ontwerp, promotie, etc. Zou je wel af en toe wat uurtjes willen helpen? Meld je dan aan door te mailen met de onderstaande knop en vermeld in je mail dat je wilt meehelpen.

Wil je op de hoogte gehouden geworden?
Misschien wil je straks gaan deelnemen door te investeren in zonnepanelen of je bent benieuwd hoe het plan er uit komt te zien. Gebruik dan ook onderstaande knop om te mailen en vermeld in je mail dat je graag op de interesselijst wilt. We zetten je naam op die lijst en je wordt op de hoogte gehouden d.m.v. nieuwsbrieven en één of meerdere bijeenkomsten.

Stuur een mail