Studenten maken ontwerp voor een ecologisch en circulair zonnepark

Via ons teamlid Anton Kiewiet heeft een groep studenten een ecologisch, recreatief en publieksvriendelijk ontwerp van zonnepark Meijewetering gemaakt. Zij presenteerden hun resultaten op 24 januari in ANNE.

Vijf studenten van de Hogeschool Utrecht hebben de afgelopen twee maanden gewerkt aan een ontwerp voor het zonnepark aan de Meijetering. Opdracht was om vooral te kijken of het mogelijk was om het zonnepark een ecologische en circulaire meerwaarde te geven waarbij ook input van de omgeving wordt meegenomen. De enquête die onder bewoners van het naastliggende Leo Fallplantsoen is uitgezet leverde overwegend positieve reacties op. Verschillende bewoners gaven aan bereid te zijn om in het zonnepark te investeren.

Eindrapport

Het eindrapport van de studenten bevat diverse suggesties om het zonnepark meer ecologisch en circulair te maken: vlindervriendelijke planten, een paddenpoel, een natuurvriendelijke oever, een insectenhotel, een bijenlint, bloemrijk gras en het plaatsen van een hekwerk dat hergebruikt kan worden. Een leuke suggestie van de studenten was ook om een bord te plaatsen met een QR-code waarmee bezoekers op een app kunnen zien hoeveel stroom het park op dat moment produceert.