Zonnepark Meijewetering, Utrechtse energie van dichtbij

Op 18 januari 2021 stroomde de online bijeenkomst stilletjes vol en het geroezemoes van een echt zaaltje werd gemist. Toch was de sfeer licht en warm. Hoe kan het ook anders? Meijewetering belooft het eerste zonnepark van Utrecht te worden.

Dichtbij en veraf

Nogal een andere vorm van communiceren via zo'n scherm. Toch ging het nieuwe normaal velen goed af en gaf het een uniek kijkje in zolderkamers. Voorzitter van de sessie Sander Willemsen heette de vele aanwezigen hartelijk welkom bij de eerste info-bijeenkomst voor "Zonnepark Meijewetering". Ondertussen hield Stella de deur in de gaten: om nieuwe deelnemers toegang te geven en te zien welke vragen via de chat binnenkwamen. Uit de polls bleek dat mensen van binnen en buiten Utrecht kwamen en onder andere gemotiveerd werden door de noodzaak voor duurzame energie-opwekking. De sessie is opgenomen en hieronder terug te kijken als YouTube-video.

We gaan van start

Hierna vertelt Sander kort wat Energie-U is en doet, alweer sinds tien jaar, waaronder dit project om energie op te wekken. Hij stelt kort de buren aan elkaar voor. Sprekers zijn: wethouder Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht, Els Otterman van het Hoogheemraadschap, Bert Strijker van ECUB, Anton Kiewiet, initiatiefnemer van het zonneveld en Floris Bruning van Soft Energy.

Lot van Hooijdonk

De wethouder vindt dit "een heel mooi project om verschillende redenen." Ze nodigt ons uit "te koesteren dat dit er nu is." En noemt het een voorbeeld van "dubbel ruimtegebruik" want "het is echt een soort restlandje, zou je haast kunnen zeggen. Er ligt wat belangrijke infrastructuur onder de grond waardoor je er boven de grond niet zoveel mee kan." Ook de natuurwaarde wordt genoemd. Kortom, "eigenlijk is dit een heel mooi plekje om - als je er toch niet heel veel andere dingen mee kan - om er dan een zonneveld van te maken. In die zin een heel mooi voorbeeld van goede ruimtelijke keuze. En daarnaast - wat natuurlijk ontzettend charmant is, wat mij betreft en wat ook naar meer smaakt - de combinatie van kansen voor bewoners in de buurt om mee te doen, kansen voor bedrijven in de buurt om mee te doen. Een partner als het waterschap wat er op verschillende manieren bij betrokken is, ook voor zijn eigen ambities. Nou, dat is eigenlijk hoe je het zou willen hebben."

"Het is toch een stuk leuker, fijner, rendabeler als we energieproductie dichter bij huis organiseren, inclusief het eigendom ervan en het rendement ervan."
Lot van Hooijdonk

Energieproductie dicht bij huis

Maar de wethouder ziet het breder: "Want energietransitie gaat natuurlijk over minder CO2. Maar ik hoop dat het ook een beetje gaat over hoe willen we onze samenleving organiseren en het is toch een stuk leuker, fijner, rendabeler als we energieproductie dichter bij huis organiseren, inclusief het eigendom ervan en het rendement ervan. Dat voelt voor heel veel mensen echt stukken beter dan dat het naar een grote multinational ver weg gaat. Dat is echt ook een emotie die veel mensen erbij hebben. Dus ook in die zin belangrijk dat het, ja, zeg maar, van ons wordt. En ik moet dus eigenlijk zeggen: van jullie, alle mensen die hierbij betrokken zijn en die het mede mogelijk maken. Dat vind ik er heel mooi aan."

Voorzitter Sander had ook nog gevraagd wat zij de mensen wil meegeven. Zij noemt klimaatverandering serieus nemen en dat je er wel eens wanhopig van kunt worden: "ik ben zo klein en klimaatverandering is zo groot en wat gaat we eraan doen? Het is overweldigend. En tegelijkertijd, ja, dit is wel, denk ik, de weg. Dus de goede dingen doen. We zullen heel veel steentjes op elkaar moeten stapelen om ons hele systeem om te draaien. Het is echt een systeemverandering, niet zomaar een kwestie van andere bronnen introduceren en we draaien weer door. Het is echt een systeemverandering. En dat gaat ook over andere organisatie-vormen, decentraal organiseren, kleinschaliger organiseren, het eigendom anders organiseren. Volgens mij is dit een heel goed bouwsteentje waar je ook de hoop uit kan putten dat als we dit maar blijven doen met elkaar … dus ik zou zeggen: spread the word, help ook andere initiatieven mee op te bouwen. Als we het maar noest volhouden, misschien nog een beetje versnellen, dan komen we er hopelijk wel." Ze roept op tot "goede moed" en sluit haar goed ontvangen lofrede af met: "goed om het jaar zo te beginnen met zo'n mooi project."

Els Otterman

Els stelt zichzelf voor als dagelijks bestuurder van HDSR, "hoogheemraad heet dat heel mooi bij ons" en vertelt wat het waterschap doet zoals het zuiveren van het afvalwater op de rwzi, zorg voor het watersysteem, kortom "wij zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water." Zuiveren van rioolwater kost best veel heel energie en "we willen heel graag ons werk zo duurzaam mogelijk doen, op het gebied van o.a. energie, biodiversiteit, opdrachtgeverschap." Voor wat betreft duurzaamheid verklaart Els: "We willen 2030 energieneutraal zijn." De rioolwaterzuivering is goede buurvrouw van dit zonneveld: "Wij hebben de garantie gegeven dat wij een deel van de panelen in ieder geval af willen nemen."

Bert Strijker

Bert, directeur van Energie Collectief Utrechtse Bedrijven, geeft een korte presentatie waaruit lof en ambitie spreekt: "Op zich is het wel echt uniek. Dat zei de wethouder ook net ook al in het begin: je gaat met een zonnepark aan de slag waar je ook met ondernemers en bewoners aan de slag gaat. Dat vind ik wel mooi dat dit nu ook tot wording gaat komen." Bedrijven met een stroomaansluiting van maximaal 3 keer 80 ampère kunnen deelnemen aan dit project. ECUB hoopt dat veel bedrijven hiervan gebruik gaan maken.

Anton Kiewiet

Anton (links op onderstaande foto) speelt een thuiswedstrijd: "Ik ben blij dat de zaal aardig vol zit. En het is leuk om eindelijk ook weer eens voor je eigen buurt te staan, als het ware." Kijkt hij nu vol vertrouwen naar dit project? Anton: "Ik heb toch wel een aantal keren gedacht van: gaat dit wel lukken? Ik weet nu zeker dat het gaat lukken. We zijn al een aardige tijd op de rit maar het gaat er nu zeker komen."

Vervolgens worden vragen van deelnemers aan Anton beantwoord. Over het postcoderoos-kaartje zegt hij: "De indeling staat niet heel erg vast." Sander vraagt: "De huidige is zoals die net op de kaart te zien was, maar er is nog enige variatie in mogelijk als ik je goed beluister? De kerngebieden liggen gewoon vast." Anton legt verder uit de keuze toe. Er komen allerlei vragen los, zoals over een inschrijvingslijst en loting, stroomkabels en de datum van realisatie. Wil je op de hoogte blijven, meld je dan aan via meijewetering@energie-u.nl voor de interesse-lijst zodat je onze nieuwtjes ontvangt.

Floris Bruning

Floris vertelt over de regelingen waarvan gebruik gemaakt wordt, over subsidie en de postcoderoos. Hij legt uit voor wie dit project is dus wie kan deelnemen en de geldzaken. Ook hierover worden vragen gesteld en uitgebreid beantwoord. Wil je hier graag het fijne van weten? Bekijk dan de video vanaf dit punt.

Heb je nog vragen over dit zonnepark? Bekijk dan de projectpagina of mail ons via meijewetering@energie-u.nl.