ALV Buurtstroom Energie-U 28 mei

1.     Opening

  • Vaststellen agenda
  • Bestuur stelt zich voor
  • Mededelingen
  • Verslag ALV 9 november 2017 (zie bijlage)
   Download (pdf)

2.     Coöperatie Buurtstroom Energie-U

3.     Financiën

 • Behandeling Verslag Kascommissie (zie bijlage)
  – – Download (pdf)

4.     Decharge

 • Verlening van decharge aan het gehele bestuur voor het in boekjaar 2017 gevoerde beleid

5.     Bestuur

 • Aftreden Floris Bruning
 • Voordracht  Penningmeester
 • Voortgang Jaarplan 2018

6.     Rondvraag en sluiting

 


Bijlagen:

De te behandelen stukken, zijn hieronder opgenomen.

Uiterlijk zondag 27 mei worden eventueel de laatste documenten geplaatst.