ALV9juli2019

De agenda en de te behandelen stukken van de 15e Algemene Ledenvergadering van Energie-U vind je hieronder.

Datum: 9 juli 2019
Plaats: ANNE, Veemarktplein 41, Utrecht
Tijd: 20:00-22:00 uur.
Aanmelden: Meld je bij voorkeur aan zodat wij een idee hebben hoeveel leden er komen via info@energie-u.nl. Alle leden van Energie-U hebben stemrecht tijdens de ALV.

1.     Opening

  • Agenda
  • Mededelingen
  • Notulen 14e ALV 24 april 2019 (zie bijlage onderaan pagina)*

2.     Financiën

  • Jaarrekening 2018 (zie bijlage onderaan pagina)*
  • Verslag Kascommissie (toelichting)
  • Verlening van decharge aan gehele bestuur voor het in boekjaar 2018 gevoerde beleid
  • Begroting 2019 (zie bijlage onderaan pagina)

3.    Ontwikkeling Energie-U

  • Jaarverslag 2018-2019 (zie bijlage onderaan pagina)*
  • Projectenoverzicht

4.     Rondvraag en sluiting

 


Bijlagen:

De agenda en te behandelen stukken, zijn hieronder opgenomen.

Bijlage bij agendapunt 1:

Notulen

Notulen 14eALV24april
Bovenstaande bijlage downloaden

Bijlagen bij agendapunt 2:

Jaarrekening 2018*

Jaarrekening Energie-U 2018
Bovenstaande bijlage downloaden

Begroting 2019

Begroting Energie-U 2018
Bovenstaande bijlage downloaden

Bijlagen bij agendapunt 3:

Jaarverslag Energie-U 2018-2019*

Jaarverslag Energie-U 2018-2019
Bovenstaande bijlage downloaden