FAQ voor Buurtstroomdeelnemer

1. Waaraan neem ik deel als ik investeer in een Buurtstroomproject?
Als deelnemer aan een Buurtstroomproject investeer je in een collectieve, relatief grote zonnestroominstallatie bij jou in de buurt (rond de 150 panelen of meer). Bijvoorbeeld omdat je zelf geen zonnepanelen op het eigen dak kan leggen. Daarmee lever je een bijdrage aan de toename van duurzame energie. De zonnestroominstallatie wordt in je eigen Utrechtse buurt opgezet en zelf profiteer je, samen met je deelnemende buurtgenoten, van de opbrengsten  door middel van een belastingkorting op de eigen energierekening en een winstuitkering uit de stroomverkoop. Onze projecten kennen een rendement van tussen de 3 en de 6 procent.

2. Kan iedereen meedoen?
Zowel woningeigenaren en huurders als kleine ondernemers uit de buurt kunnen meedoen. De voorwaarde is wel dat de deelnemer een eigen energierekening heeft. Meedoen kan tot de eerste 10.000 kWh (een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ongeveer 3400 kWh). Als je energie wordt verrekend in de huurprijs, kan niet worden deelgenomen. De verhuurder heeft waarschijnlijk een grootverbruikersaansluiting en herverdeeld de stroom naar oppervlakte. Kleine woongroepen mogen wel meedoen als de energieafrekening wordt gemaakt voor hun eigen adres. Voor ondernemers geldt aanvullend dat ze tot 20 % in een project mogen deelnemen (als zij een aansluiting met een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 A hebben).

3. Hoe neem ik deel?
We zullen alle buurtstroomprojecten van Buurtstroom Energie-U op onze website vermelden. Hierop kun je aangeven dat je een project wilt volgen. Via de website word je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom het project en informatiebijeenkomsten die georganiseerd worden. Ook kun je hier de financiële verwachtingen voor je project inzien in de desbetreffende informatiebrochure en je aanmelden voor deelname. Mochten er overige onduidelijkheden bestaan, dan kan er altijd contact worden opgenomen via: communicatie@buurtstroom.nl.

4. Moet ik lid worden van de coöperatie Buurtstroom Energie-U?
Ja, dit moet, dit is een verplichting vanuit de overheidsregeling waarmee we werken. Lidmaatschap is gratis via deelname aan een Buurtstroomproject.

5. Wat kost een deelname?
Als je deelneemt dan zijn de enige kosten het aantal panelen wat je koopt. Je betaalt geen lidmaatschap. De prijs van een paneel verschilt per project. In de informatiebrochure van het project vind je hier meer informatie over.

6. Hoeveel buurtstroompanelen kan ik kopen?
Je kunt meedoen tot je eigen verbruik. Stel je hebt een jaarlijkse energierekening voor ongeveer 3000 kWh, dan kun je maximaal 13 panelen kopen. Zo compenseer je het totale eigen elektriciteitsverbruik. Wij raden echter aan om deel te nemen tot 80% van het eigen verbruik. Dit biedt de mogelijkheid om in een later stadium nog panelen bij te kunnen kopen van verhuizende deelnemers of om zelf nog wat in het energieverbruik te zakken. Voor deelnemende ondernemers geldt daarnaast dat ze bij een project tot 20 procent van de panelen mogen hebben. Omdat ondernemers soms een hoog verbruik hebben is het voor hen ook belangrijk de bovengrens van het belastingtarief, 10.000 kWh, in de gaten te houden. Hierboven wordt geen korting meer gegeven door de Belastingdienst, meer panelen dan 10.000 kWh is dus niet praktisch.

7. Wat levert deelname mij op?
Wat de deelname oplevert, is een goed gevoel. Het voornaamste doel van onze Buurtstroomprojecten is een bijdrage leveren aan de toename van duurzame energie in Utrecht. Door deelname draag je hieraan bij. Je ontvangt hiervoor een belastingkorting die op de eigen energierekening wordt verwerkt. De korting gaat over de stroom die is opgewekt door jouw installatie. Stel jouw paneel heeft een vermogen van 265 Wp, dan brengt deze in het 1e jaar 227 kWh op, dan is je korting € 27,83. Daarnaast wordt de stroom verkocht aan een energieleverancier. Met deze stroomopbrengt wordt het beheer en de administratie van het project geregeld, en wordt in overleg met de deelnemers een uitkering gedaan aan de deelnemers.

8. Ik zie op mijn energierekening al een energiebelastingkorting staan, hoe zit dat?
Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’) en deze geldt voor alle locaties met een verblijfsfunctie (zoals een woonhuis of een kantoor). In 2019 is het bedrag € 311,62 inclusief BTW. Dit staat los van de energiebelastingkorting die je ontvangt met deelname aan een Buurtstroomproject. Bij deelname ontvang je dus beide kortingen.

9. Hoe lang zit ik aan mijn deelname vast?
In principe doe je voor 15 jaar mee (duur van het project). Zolang geldt de belastingkorting via de overheidsregeling. Dat klinkt lang, maar als je zelf zonnepanelen zou nemen, zou je een investering doen voor een product dat zo´n 30 jaar meegaat. Wanneer je wilt of moet stoppen, bijvoorbeeld omdat je verhuist, kun je het zonnepaneel doorverkopen aan iemand die in hetzelfde deelnamegebied woont, bijvoorbeeld de nieuwe bewoners van de woning. Wij zullen hiervoor per project een lijst aanleggen van geïnteresseerden.

10.  Word ik een energieleverancier?
Nee, je wordt geen energieleverancier. De coöperatie ook niet. De stroom wordt teruggeleverd aan het net en wordt door ons verkocht aan een energieleverancier. Deze energieleverancier kan de stroom wel weer doorverkopen aan jou, als je dat zou willen.

11.  Moet ik overstappen van energieleverancier (naar om | nieuwe energie)?
Dat hoeft niet, maar dit is wel wenselijk. Op die wijze neem je de eigen stroom af en ontvangt het zonnestroomproject een bijdrage van de energieleverancier. Dit komt ook het projectrendement ten goede. Daarnaast wordt dan de belastingkorting automatisch en kosteloos verrekend op de energienota. Dat vind je jaarlijks ook terug op de nota.

12.  Waarom adviseert de coöperatie mij om over te stappen naar om | nieuwe energie?
Coöperatie Buurtstroom Energie-U heeft een overeenkomst gesloten met om | nieuwe energie, voor het afnemen van de stroom en het weer verkopen van de stroom aan deelnemers of andere geïnteresseerden.
De voordelen van overstappen naar om | nieuwe energie zijn:

  • de coöperatie heeft een weloverwogen keuze gemaakt voor om | nieuwe energie. om | nieuwe energie is ook een coöperatie en levert volledig duurzame elektriciteit, opgewekt door 35 energiecoöperaties in Nederland, daarnaast levert om | nieuwe energie milieugecompenseerd gas.
  • de coöperatie ontvangt een jaarlijkse vergoeding voor iedere deelnemer die overstapt of is overgestapt naar om | nieuwe energie. Deze vergoeding komt voor de helft ten goede aan het project en heeft een positief effect op het rendement voor de deelnemer. De andere helft wordt gebruikt voor de opstart van nieuwe Buurtstroomprojecten.
  • als je klant wordt van om | nieuwe energie, wordt de belastingkorting automatisch verrekend op je energierekening. Dit gebeurt jaarlijks bij je jaarafrekening.

13.  Wat als ik niet wil overstappen naar om | nieuwe energie?
Zodra de Buurtstroominstallatie 1 jaar heeft gedraaid, wordt voor iedere deelnemer een ledenverklaring opgesteld. Daarin staat hoeveel kWh jouw panelen in dat jaar hebben opgewekt. Deze ledenverklaring stuurt de coöperatie naar jouw energieleverancier (en een kopie naar jou) met het verzoek voor de verrekening van de energiebelastingkorting. Energieleveranciers zijn niet verplicht hieraan mee te doen, ook kunnen er additionele kosten in rekening gebracht worden, dus het is belangrijk dat je dit vantevoren goed uitzoekt. Zie: www.energie-u.nl/doet-mijn-energieleverancier-mee-met-de-verrekening/. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor.

14.  Wanneer krijg ik de energiebelastingkorting?
De Buurtstroominstallatie moet eerst 1 jaar draaien. Dan is bekend hoeveel stroom de installatie in het 1e productiejaar heeft geleverd. Deze stroomopbrengst wordt verdeeld over het totaal aantal panelen van de installatie. Vervolgens wordt bepaald wat jouw panelen (of paneel) hebben opgeleverd. Dit wordt vastgelegd in een ledenverklaring. Deze ledenverklaring stuurt de coöperatie naar jouw energieleverancier en een kopie naar jou. Vervolgens kan jouw energieleverancier de energiebelastingkorting verrekenen. Jij krijgt dan een overzicht van je energieleverancier met daarop de totale korting voor dat jaar.

15.  Wat als ik tussentijds overstap van energieleverancier?
Geef dit binnen twee weken door aan de coöperatie (via communicatie@buurtstroom.nl). Als jouw oude energieleverancier meedeed aan de verrekening dan zal hij de productiegegevens tot dan toe nodig hebben voor een correcte eindafrekening. Deze wordt vaak binnen enkele weken opgesteld, dus denk eraan dat je ons bij een overstap op de hoogte stelt.

16.  Ga ik ook meer betalen voor mijn stroom als ik overstap naar om | nieuwe energie (voorheen DE Unie geheten)?
Dit is uiteraard afhankelijk van je huidige contract. We hebben in 2017 een vergelijking opgesteld van de tarieven van de drie volledig duurzame energieleveranciers volgens onderzoek van WISE zoals gepubliceerd in 2016. Daarnaast hebben we Greenchoice en Eneco opgenomen omdat veel Utrechters bij één van deze twee energieleveranciers zitten. Op 20 november 2018 is een nieuwe lijst gepubliceerd (op basis van onderzoek door WISE, Greenpeace, Natuur & Milieu en de Consumentenbond):

Ranking duurzaamheid stroomleveranciers 2018 voor consumenten

In de vergelijking hebben we een gemiddeld huishouden opgenomen. Als gemiddeld jaarverbruik hebben we de volgende waarden aangehouden: 3.000 kWh elektraverbruik en 1500 kuub gas. De onderstaande cijfers zijn inclusief BTW, regionale toeslagen en overheidskorting. De tarieven gelden voor een jaarcontract (1 jaar vast, enkel tarief), de prijzen zijn geldig zoals op 1 januari 2017. Hieronder ziet u hiervan de resultaten.

* Mocht u zelf een vergelijking maken met een andere energieleverancier: let niet enkel op de leveringstarieven, het staat energieleveranciers vrij om eveneens eigen tarieven vast te stellen voor het vastrecht en een regiotoeslag op gas.

* De hoogte van de Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie wordt door de overheid vastgesteld over de eenheden (3.000 kWh en 1.500 m³), deze kunt u hier vinden.

De tarieven van de afzonderlijke energieleveranciers vindt u hier: om | nieuwe energie, Pure Energie, Qurrent, Greenchoice, Eneco.

17.  Ben ik dan ook eigenaar van de installatie?
De coöperatie wordt eigenaar van de panelen. Als lid ben je op jouw beurt (mede)eigenaar van de coöperatie. Met de inleg voor deelname wordt het mogelijk om de buurtzonnestroominstallatie te financieren. Zij zorgt ook voor alle organisatorische bijkomstigheden zoals het afsluiten van een verzekering voor de installatie en de (onderhouds-)contracten, maar ook zaken als de boekhouding worden verzorgd. Dit is zo geregeld zodat externe partijen, zoals een installateur of een verzekering,  niet hoeven te schakelen met tientallen verschillende deelnemers, maar met één coöperatie.

18.  Moet de zonnestroominstallatie bij mij in de buurt staan?
Ja, dat moet. Dat is een voorwaarde van de Regeling Verlaagd Tarief waarmee we werken. De regeling wordt ook wel de postcoderoosregeling genoemd. Tussen jouw postcode en die van de plek van de installatie zit nooit meer dan één postcodegebied (een postcodegebied is het gebied met dezelfde 4 cijfers in de postcode).

19.  Wat gebeurt er als ik verhuis?
Als je buiten de postcoderoos van je installatie gaat verhuizen, kun je niet langer meer deelnemen aan je Buurtstroomproject. Wij zullen je zonnepaneel waarderen in de vorm van een adviesprijs voor de verkoop. Je kunt je paneel verkopen aan de nieuwe bewoner van je woning, of een buurtgenoot hiervoor zoeken. Uiteraard kun je ons vragen om je hierin te helpen. De coöperatie houdt voor iedere productielocatie een lijst van deelnemers en geïnteresseerden bij.

20.  Houd ik er een administratieve rompslomp aan over?
Wij verzorgen het grootste deel van de nodige administratieve taken. Het aandeel dat je hebt in de coöperatie geldt echter wel als deel van je eigen vermogen. Dat wil zeggen dat je deze op moet voeren in de belastingaangifte als vermogen in Box 3. Je betaalt alleen belasting als het totale eigen vermogen boven het heffingsvrij vermogen uitkomt (in 2019: € 30.360, zonder fiscale partner en € 60.720 met fiscale partner). Benader voor specifieke vragen de Belastingdienst: 0800-0543.

21.  Zijn er financiële risico’s verbonden aan mijn deelname?
De financiële risico’s van je deelname zijn zeer beperkt. Buurtstroom Energie-U is juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie en dus aansprakelijk. Hiervoor zijn we echter verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerbaar is (in geval van onverzekerde situaties, denk aan oorlog of natuurramp), dan stopt het project. In dit geval zijn de leden enkel de inlegkosten voor de panelen kwijt. Hierbij gaat het om de volledige waarde van het paneel. Maar in geen geval zal overige schade op de leden verhaald worden. Overige financiële risico’s zijn hetzelfde als voor mensen met eigen zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan het dalen van de energietarieven, de coöperatie krijgt dan minder voor de geproduceerde stroom.

22.  Wat gebeurt er met de zonnestroominstallatie na 15 jaar?
De zonnestroominstallatie zal aan het einde van de looptijd worden verkocht. We verwachten dat het systeem een restwaarde van 10% heeft, en schrijven het systeem op die wijze gedurende het project af. Als het systeem wordt verkocht, bijvoorbeeld aan de dakeigenaar, dan ontvangen de deelnemers naar rato de vergoeding daarvan.