FAQ voor Buurtstroom-initiatiefnemer

1. Ik wil in mijn eigen buurt een zonnestroomproject beginnen, hoe gaat dat in zijn werk?
Buurtstroom kan je hierin begeleiden. Bij de opzet maken we gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting om dit financieel aantrekkelijk te maken. In de kern werkt het als volgt: je zoekt een groot dak in je buurt. Dit kan via googlemaps, of via je eigen hobby’s en contacten. Het helpt altijd als je de eigenaar al een beetje kent, maar dat is geen noodzaak. Het mooiste is een zo groot mogelijk dak, met de minimale oppervlakte van ongeveer 800 m2. Als het dak geschikt is, zetten we samen het gehele project op.

2. Regeling Verlaagd Tarief, hoe gaat dat in z’n werk?
Met de overheidsregeling (ook wel de postcoderoosregeling genoemd) wordt het financieel een stuk interessanter om een collectieve zonnestroominstallatie te realiseren. De regeling garandeert een belastingkorting op de eigen energierekening over de hoeveelheid stroom die je als een investeerder ‘afneemt’ (met het kopen van zonnestroompanelen). Zo wordt het voor deelnemers mogelijk om te profiteren van hun investering. De belastingkorting wordt door de overheid gegarandeerd voor de duur van 15 jaar. Dat is ook de duur van je zonnestroomproject. In 2019 bedraagt de korting 11,39 cent per kWh inclusief BTW.

3. Welke verantwoordelijkheden liggen bij mij als initiatiefnemer?
Jij als initiatiefnemer gaat in eerste instantie op zoek naar een geschikt dak in de buurt. Ook kun je Buurtstroom benaderen met de vraag of er al daken in jouw buurt beschikbaar zijn gesteld door derden voor een zonnestroomproject. We bespreken je ondervindingen en daarna gaat Buurtstroom een voorlopige business case schrijven voor je dak. Hiermee wordt een eerste inschatting gemaakt van het aantal panelen dat er op je dak past en wat het rendement kan worden voor de deelnemers. Daarmee ga jij naar de dakeigenaar van je project. Als deze positief gestemd is, geeft dit aanleiding voor nader onderzoek. De bevindingen daarvan worden verwerkt in een informatiebrochure, inclusief een definitieve business case. Als het project een doorgang kent, is het aan jou om deelnemers te enthousiasmeren. Daarbij komt een stukje werving en communicatie kijken, waarin Buurtstroom je op de achtergrond kan helpen.

4. Heb ik investerende deelnemers uit mijn eigen buurt nodig?
Ja, je hebt investeerders uit de buurt nodig. Samen met buurtgenoten investeer je, via Buurtstroom Energie-U, in jullie Buurtstroomproject. De ‘buurt’ wordt afgebakend met de postcode van de zonnestroominstallatie en alle daaraan grenzende postcodegebieden. Vandaar ook wel de naam postcoderoos.

5. Mag ik ook een project opzetten onafhankelijk van Buurtstroom?
Ja, dat mag. Om je deelnemers gebruik te kunnen laten maken van de Regeling Verlaagd Tarief moet de installatie behoren tot een rechtspersoon in de vorm van een coöperatie of een Vereniging van Eigenaren (VvE). Dat hoeft dus niet Buurtstroom te zijn. Maar daar heb je wel kennis van zaken voor nodig. De coöperatie (of VvE) is eigenaar van de zonnestroominstallatie en is verantwoordelijk voor alle plichten die daarbij komen kijken. Zie ook ‘waarom zou ik er wel voor kiezen om mijn project bij de coöperatie Buurtstroom Energie-U onder te brengen’.

6. Waarom zou ik er wel voor kiezen om mijn project bij Buurtstroom onder te brengen?
Buurtstroom (officieel coöperatie Buurtstroom Energie-U U.A.) is een lokale energiecoöperatie, opgericht door Energie-U, die haar statuten zo heeft ingericht dat alle zonnestroomprojecten gemakkelijk kunnen worden opgenomen. Bovendien heeft zij basismodellen uitgewerkt waarmee leden dezelfde rechten en plichten krijgen. Buurtstroom heeft veel kennis en ervaring in huis en heeft al veel materiaal klaarliggen waardoor het veel minder tijd kost om een project op te zetten, en de projectkosten laag kunnen blijven. Een eigen coöperatie opzetten kost naast veel uitzoekwerk ook geld, denk aan notariële kosten, juridisch en fiscaal advies, e.d. Kijk bijvoorbeeld verder in het kennisdossier Regeling Verlaagd Tarief van HIEROPGEWEKT voor meer informatie over wat er komt kijken bij de oprichting van een coöperatie.

7. Is de begeleiding vanuit Buurtstroom gratis?
De begeleiding vanuit Buurtstroom is tot de startfase van je project gratis. Dit betekent dat als je project geen doorgang zal kennen, je ons niks verschuldigd bent voor de ondersteuning tot dan toe. Het komt eigenlijk neer op een soort van ‘no cure, no pay’ -constructie. Om dit in de toekomst ook op deze manier aan te kunnen blijven bieden, rekenen we 5% ontwikkelingskosten voor ieder project bij doorgang. Deze 5% wordt verminderd op de inleg van de leden voor hun deelname.

8. Kan mijn project ook door jullie afgekeurd worden voor begeleiding?
Ja, dat kan. Als het dak niet geschikt is (te klein, te veel objecten op of om het dak, verkeerde oriëntatie e.d.), dan wordt het project niet verder uitgewerkt, omdat het dan niet rendabel voor de deelnemers opgezet kan worden.

9. Welke factoren beïnvloeden of mijn project wel of niet door zal gaan?
Of je project tot realisatie kan worden gebracht, hangt van verschillende zaken af. Hieronder sommen we een lijstje voorwaarden op:
• De dakeigenaar gaat akkoord met een zonnestroomproject op zijn dak en wil de zonnestroominstallatie voor minimaal 15 jaar deze ruimte bieden.
• Er vinden op korte termijn geen geplande dakwerkzaamheden plaats.
• Het dak heeft de draagkracht om zonnepanelen te plaatsen.
• Het project heeft genoeg geïnteresseerde deelnemers.
• De Belastingdienst verstrekt een aanwijzing voor de productielocatie.