Danny de Vreede en de Kersentuin: ‘Iedereen evenveel recht op dakruimte’

Hoewel ict-er van beroep en pas relatief kort zelf woonachtig in de Kersentuin, heeft Danny de Vreede zich er de afgelopen jaren ontwikkeld tot zonnepanelenexpert. Mede dankzij zijn inzet zijn inmiddels zo’n 750 zonnepanelen gerealiseerd op de 91 daken van dit duurzame wijkje in Leidsche Rijn met een negentigtal koop- en huurwoningen.

Groeiend aantal zonnepanelen

De Vreede: ‘De eerste lichting zonnepanelen – 245 stuks in totaal – waren al bij de bouw meegerekend. Daar zijn in 2009 nog eens 241 bij gekomen. Tenslotte zijn er onlangs nog eens 240 panelen geplaatst.’ En het verhaal is nog niet af. Binnenkort staat namelijk weer een nieuw project op stapel, want op het dak van de gezamenlijke parkeergarage is ruimte voor nog eens 45 panelen. De panelen voorzien momenteel in 60 % van de elektriciteitsbehoefte van de woningen.

Dakruimte verdelen

Door de combinatie huur- en koopwoningen enerzijds en eengezinswoningen en gestapelde woningen anderzijds is het in de praktijk wel een puzzel gebleken om het beschikbare dakoppervlak te verdelen. Het kan bij de gestapelde woningen namelijk voorkomen dat de onderste woning een koopwoning is en dat daarboven een huurwoning zit. Maar dan kan de woningeigenaar in overleg alsnog zijn of haar panelen plaatsen op het dak van de huurder in de bovenwoning. Het principe is ook in de VvE-statuten vastgelegd: iedere bewoner, koper of huurder en ongeacht de vraag of er sprake is van een eigen dak, heeft recht op evenveel dakoppervlak.

Koop- en huurwoningen met gezamenlijke VVE

De Kersentuin is bij de bouw in 2003 destijds als project opgestart vanuit de gedachte om met elkaar een woonplek te creëren, waarbij een sociale leefomgeving en aandacht voor het milieu de boventoon voeren. Alle bewoners worden vertegenwoordigd in de Vereniging van Eigenaren (VvE). Die is eigenaar van de buitenschil en dus ook het dak. Een en ander is in het VvE-statuut vastgelegd omtrent daken en zonnepanelen. De Vreede: ‘Woningcorporatie Portaal is eigenaar van de huurwoningen en neemt deel aan de besluitvorming in VvE-verband over vastgoed aangelegenheden. Maar Portaal doet er niet zo ingewikkeld over. Zat er aanvankelijk nog maar één huurder bij met zonnepanelen, inmiddels is hun aantal bij de laatste ronde uitgebreid naar vijf.

ZAV

De zonnepanelen zijn dus eigendom van de huurders. Voorafgaand zijn gesprekken gevoerd met woningcorporatie Portaal over de verschillende mogelijkheden. De Vreede: ‘Per huurwoning is er een contract opgesteld onder de regeling Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Bij een eventuele verhuizing hoeven ze de zonnepanelen niet te verwijderen, maar krijgen ze een vergoeding. Als huurders verhuizen kunnen de zonnepanelen dus gewoon blijven liggen.

Individuele aankoop

Bij de Kersentuin is uiteindelijk niet voor een collectief project gekozen maar voor een individuele regeling. Elektriciteit terugleveren via de eigen meter levert namanelijk de hoogste terugleververgoeding op. Daarbij heeft een klein aantal kopers voor de financiering gebruik gemaakt van een gemeentelijke lening: een duurzaamheidsregeling waarbij je tegen een hele lage rente geld kan lenen. De Vreede: ‘We hebben de panelen wel gezamenlijk ingekocht, maar allemaal op individuele basis, op grond van aparte offertes. Door het samen te doen hebben we een leuke korting op de installatiekosten kunnen bedingen.’

Tekst en foto’s: Erzsó Alföldy