Interview: Angelique de Ru

Energie-U lid Angelique de Ru woont in de Utrechtse wijk Zuilen. Zij is moeder van een jong kind, werkt fulltime als Reliability engineer bij Shell en rijdt elke dag op en neer naar Pernis voor haar werk. Daarnaast zet zij zich in haar vrije tijd in voor de door Energie-U geïnitieerde groep Warmte030. En alsof het allemaal niet genoeg is: Angelique is sinds kort ook aanjager van Buurtstroom Zuilen en is zij druk bezig haar buurtgenoten voor dit zonnestroomproject te mobiliseren. Wie is deze energieke vrouw?

Zonnepanelen

Angelique: ‘Een jaar of vier-vijf geleden had ik het idee opgevat om zonnepanelen aan te schaffen. Het ging toen gewoon om mijn eigen huis, een eengezinswoning in een nieuwbouwcomplex met een twaalftal woningen met een plat dak voorzien van een enkele laag asfalt en grind. Maar uit de berekeningen bleek dat het dak waarschijnlijk niet sterk genoeg zou zijn om het aantal panelen te dragen dat ik er had willen neerleggen. Dus ging het feest niet door.’

Keuzevrijheid

‘Maar op een gegeven moment kwam ik, naar aanleiding van een informatieavond van Eneco over een biomassacentrale op industrieterrein Lage Weide, in aanraking met Energie-U. De biomassacentrale vond ik eigenlijk helemaal niets. Maar ik las toen in de krant dat Energie-U zich daar ook tegenaan bemoeide. En zodoende ben ik aangehaakt bij Platform Warmte030, een werkgroep met Energie-U-leden, deskundigen en andere Utrechters die zich bezighouden met de stadsverwarming en andere collectieve warmteopties in Utrecht.’

Werken aan alternatieven

Angelique: ‘Ik wilde daar, zeker gezien mijn achtergrond in techniek, graag over meedenken. Ik vind dat inwoners voldoende geïnformeerd moeten worden over de keuzemogelijkheden die zij tot hun beschikking hebben. Dat zij niet alleen eenzijdige informatie krijgen over stadsverwarming, maar ook over andere alternatieven. Een warmtepomp neerzetten is gezien de oppervlakte van mijn huis bijvoorbeeld niet de ideale oplossing. Je moet dan iets verzinnen dat een stuk krachtiger is. De vraag is dan: kan ik dat zelf betalen? Of kunnen wij iets op het niveau van een buurtcollectief regelen?’

Cirkel rond

In het verlengde van haar bemoeienissen met Warmte030 werd Angelique door Energie-U benaderd met de vraag of zij zich wilde inzetten voor Buurtstroom Zuilen. Als buurtbewoner en aanjager van het jongste Buurtstroomproject dat door Energie-U is opgestart. Onlangs op 15 februari ondertekenden Energie-U en de Gemeente als dak-eigenaar een overeenkomst hierover. En daarmee is Angelique weer terug bij waar het haar om begonnen was. Zij wilde destijds zonnepanelen. En die zonnepanelen gaat ze, als het aan haar ligt, ook krijgen. Weliswaar niet op haar eigen dak maar op dat van Buurthuis Zuilen. Op dinsdagavond 9 mei is de informatieavond voor iedereen die geïnteresseerd is in Buurtstroompanelen.

250 zonnepanelen

Er is plek voor zo’n 250 zonnepanelen. Daarvoor is wel nodig dat voldoende buurtbewoners zich aanmelden als investeerder. Maar Angelique heeft er alle vertrouwen in dat dat moet lukken: ‘Als investeerder koop je aandelen van 100Wp opwekvermogen, waarbij ieder paneel 270Wp vermogen heeft. 250 panelen staan voor 625 aandelen. Dus als je uitgaat van een stuk of drie à vier zonnepanelen per huishouden, dan heb je aan een man of 75 wel genoeg.’

Prachtwijk

Gold Zuilen enkele jaren gelden nog als een kracht- oftewel Vogelaarwijk, ondertussen heeft de verpauperde, vooroorlogse arbeidersbuurt in het kader van stadsvernieuwing een fikse metamorfose ondergaan. Angelique: ‘Er is in de afgelopen jaren een hoop geïnvesteerd in nieuwbouw. Er zijn zowel eengezinswoningen als appartementencomplexen bij gekomen. Het is nu een wijk met een gemeleerd publiek. Je hebt er bovendien nog veel huizen tussen zitten met een boven- en een benedenwoning. Veel potentiële investeerders dus, die dankzij Buurtstroom wel zonnepanelen zouden kunnen aanschaffen zonder een eigen dak. Dus als je mij vraagt waaróm je in Zuilen zo’n project zou willen starten, zeg ik: waarom niét in Zuilen?’

Aanjagen

Om het benodigde aantal investeerders bijeen te krijgen is Angelique ondertussen druk in de weer om meer publiciteit voor het project te genereren. Posters komen in het Buurthuis en op allerlei andere plekken in de omgeving te hangen, de online wijknieuwskrant is ingeseind en alle mogelijke social media-kanalen worden benut.

Postcoderoos

Iedereen, koper of huurder, met of zonder eigen dak, kan meedoen met zo’n Buurtstroomproject. Een inmiddels beproefde formule, waarbij buurtbewoners binnen een afgebakend, aangrenzend postcodegebied gezamenlijk zonnepanelen aanschaffen en samen van de opgewekte zonnestroom profiteren. Eerder heeft Energie-U Buurtstroomprojecten in Hoograven op het dak van De Arm en in de binnenstad op het dak van kantoorpand SSH gerealiseerd. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor Buurtstroom Zuilen? Check dan het kaartje hieronder.

Inhoud niet beschikbaar. Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken.

Informatieavond

Om buurtbewoners de gelegenheid te geven zich te verdiepen in allerlei relevante vraagstukken van technische, juridische en financiële aard, zoals aanloopkosten, belastingvoordeel en rendement, wordt op 9 mei a.s. in het kader van de Utrechtse Zon10daagse een informatieavond georganiseerd in Buurthuis Zuilen. Wilt u meer weten over Buurtstroom? Check dan de website. Is uw belangstelling gewekt en wilt u meer weten over de mogelijkheden om mee te doen aan Buurtstroom Zuilen? Meld u zich dan aan via buurtstroomzuilen@energie-u.nl.

Tekst en foto’s: Erzsó Alföldy.