Onderzoek warmtesysteem door HU-studenten (1)

Energie-U wil zoveel mogelijk Utrechters betrekken bij de energietransitie en werkt daarbij steeds meer samen met anderen. Zo ook met de Hogeschool Utrecht: een groep studenten onderzoekt mogelijkheden voor lokale productie en opslag van duurzame warmte. Hieronder lees je hun eerste bijdrage in deze reeks blogs.

Slimme duurzame stad

Wij zijn een groep van 7 studenten uit het binnen- en buitenland (Finland, Duitsland) die dit jaar de minor Smart Sustainable City volgen aan de Hogeschool Utrecht. Onze expertises lopen uiteen van architectuur, circulaire economie, energie en omgevingsmanagement, milieukunde en werktuigbouwkunde. In de periode van november tot eind januari doen wij vanuit opdracht van Energie-U een onderzoek waarin we de mogelijkheden verkennen om een duurzaam lokaal warmteproductie en opslagsysteem te realiseren in buurten zoals: Tuindorp, Lunetten, Hoograven en Veemarkt. We zijn met Energie-U tot de overeenstemming gekomen dat er twee concepten worden onderzocht:

  • een lokaal zelfvoorzienend systeem dat is uitgerust met een warmteopslag en daardoor niet gevoed hoeft te worden vanuit het bestaande warmtenet,
  • een lokaal hybride systeem waarbij er vanuit de buurt een bijdrage wordt geleverd aan het huidige warmtenet waarbij uitwisseling plaats vindt tussen een tekort en overschot.
Vier aandachtspunten

Tijdens het onderzoek wordt er onderzoek gedaan naar vier aandachtspunten. Met betrekking tot het technische aspect wordt er gezocht naar middelen die passender zijn voor een lokaal productie- en opslagsysteem. Daarnaast wordt er onderzocht welke energiebehoeftes er binnen de buurten zijn.

Vanuit het oogpunt van design wordt er onderzocht hoe dit systeem geïntegreerd kan worden in de buurt waarbij het bijdraagt aan de inspiratie en motivatie voor duurzame warmteproductie onder de bewoners. Zo kunnen bewoners betrokken en enthousiast raken. Dit maakt het implementeren van een lokaal warmtesysteem ook realistischer.

Sociaal wordt er onderzoek gedaan naar de interactie tussen gebruikers en aanbieders en hoe dit aantrekkelijk gemaakt kan worden. Op die manier kan een lokale energietransitie ook bijdragen aan de maatschappelijke samenhang in de buurt en mensen dichter bij elkaar brengen.

Als laatste worden de kosten en manieren onderzocht om dit financieel aantrekkelijk te maken voor de bewoners zonder dat hier hoge investeringen voor nodig zijn.

Interesse?

Heb je interesse in ons project en wil je graag een steentje bijdragen, neem dan contact met ons op via celina.vankruistum@student.hu.nl.

Dit blog-artikel is een bijdrage van 7 binnen- en buitenlandse studenten die dit jaar de minor Smart Sustainable City volgden aan de Hogeschool Utrecht.