ALV24april2019

14e ALV Energie-U: 24 april 2019

De agenda en de te behandelen stukken van de 14e Algemene Ledenvergadering van Energie-U vind je hieronder.

Datum: 24 april 2019
Plaats: ANNE, Veemarktplein 41, Utrecht
Tijd: 20:00-22:00 uur.
Aanmelden: Meld je bij voorkeur aan zodat wij een idee hebben hoeveel leden er komen via info@energie-u.nl. Alle leden van Energie-U hebben stemrecht tijdens de ALV.

1.     Opening

 • Agenda
 • Mededelingen
 • Notulen ALV 10 oktober 2018 (zie bijlage onderaan pagina)

2.     Bestuur

 • Vertrek Jolein Schorel (algemeen bestuurslid)

3.     Financiën

 • Accountantscontrole DOEN subsidie
 • Voorlopig jaarverslag (mondelinge toelichting)
 • Opvolging aanbevelingen kascommissie
 • Benoeming kascommissielid Mirjam Sterk

4.   Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Met onder andere:

 • Ontstaansgeschiedenis
 • Rol van Energie-U
 • Samenwerking met Energiecoöperatie Rijne-Energie
 • Voorlopige plan voor windmolens en zonnevelden
 • Wat is de tijdslijn
 • Hoe kan je meehelpen en meedoen

5.    Rondvraag en sluiting

 


Bijlagen:

De te behandelen stukken, zijn hieronder opgenomen.

Bijlage bij agendapunt 1

Verslag ALV-10okt2018