SSR-NU: Zonnepanelen en monumentenstatus gaan prima samen

Het kan voor huurders al een uitdaging zijn om goede afspraken met de verhuurder te maken over zelf opgewekte zonnestroom. Bij panden met een monumentenstatus komen daar echter nog extra zaken bij, zo ondervond studentenvereniging SSR-NU. Toch zijn er inmiddels vergevorderde plannen voor een vijftigtal zonnepanelen op het dak van het verenigingshuis aan de Oudegracht nr 32. Energie-U hielp hen daarbij.

Zonnestroom en huur

Net als woningbezitters moeten ook huurders allerlei dingen uitzoeken voordat ze aan de slag gaan met zonnepanelen op hun dak. Hoe zit het met de kosten? Welk bedrijf biedt de beste service ten aanzien van de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen? Waarmee moeten ze rekening houden bij het leggen van de panelen? Hoe verkrijg je de toestemming van de verhuurder – in dit geval Stichting SSR-NU? Hoe maak je goede afspraken over de financiering en over de verdeling van de opbrengsten?

Monumentenstatus en vergunningen

Naast deze zaken moeten huurders van een monumentaal pand, zoals dat van studentenvereniging SSR-NU in het historische hart van Utrecht, ook nog bepaalde voorschriften naleven om een vergunning van de gemeente te verkrijgen van zonnepanelen op hun dak. Zo mogen de panelen niet vanaf de straatkant zichtbaar zijn.

Energie-scan

Het initiatief om het verenigingshuis van SSR-NU, een kolossaal herenhuis met drie verdiepingen aan de Oudegracht te verduurzamen past volgens scheidend secretaris Fred Dekker prima binnen het gedachtengoed van de van huis uit progressief-christelijke studentenvereniging. Dekker: ‘Éen van de drie pijlers van SSR-NU is – naast vorming en gezelligheid – maatschappelijke betrokkenheid. Zo ontstond het idee om het eigen pand duurzamer te maken. We hebben daarom een energie-scan laten maken. Daaruit bleek dat het met de isolatie van het pand nog wel meeviel, maar dat er met verwarming naast LED-verlichting nog een hoop winst te behalen was.’

Kostenbesparing

De duurzaamheidsslag bij SSR-NU moet echter ook een winstgevende onderneming worden. Dekker: ‘In die quickscan waren zonnepanelen aanvankelijk niet geprioriteerd. Toen kwamen wij bij Energie-U terecht. Het ging ons in de eerste instantie om adviezen rondom verwarming. Maar toen Energie-U voor ons de plannen voor zonnepanelen ging uitwerken, bleek uit de berekeningen dat deze zich binnen afzienbare tijd terugverdienen.’

Energie-U

In het kader van het project ‘Zon op huur’ legde Energie-U het bestuur van SSR-NU een (gratis) plan voor. Daarin stonden alle stappen beschreven die genomen moesten worden, evenals afspraken met betrokken instanties. Inmiddels zijn er vergevorderde plannen om vijftig panelen op het dak van SSR-Nu te plaatsen. De verwachting is dat zo’n 70 % van de stroomvoorziening van SSR-NU door de panelen zal worden opgewekt.

Positief

In de zomer heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) een positieve intentie uitgesproken voor zonnepanelen op het dak van SSR-NU. Het nieuwe bestuur gaat nu in overleg met de Stichting SSR-NU om te kijken wat de meest handige constructie is.

Tekst en foto’s: Erzsó Alföldy