Activiteiten

De stadsverwarming in Overvecht, daar is veel om te doen. De gemeente heeft onderzoek laten doen. Het resultaat daarvan wordt nu aan de bewoners gepresenteerd en met de eigenaren besproken.

Bijeenkomst

Op woensdagavond 18 mei organiseerde het Bewonersplatform Overvecht en Energie-U in samenwerking met de gemeente Utrecht een bijeenkomst over de stadsverwarming aldaar. Daar is veel om te doen: te warm, niet warm te krijgen, te hoge rekening, onbegrijpelijke rekening. De gemeente heeft hier een onderzoek naar laten uitvoeren. Nu worden de resultaten aan de bewoners gepresenteerd en wordt met eigenaren van de flatgebouwen erbij gesproken over verbeteringen.

Blokverwarming

Eigenlijk gaat het niet zozeer over stadsverwarming als wel over “blokverwarming”. Dat is de naam voor een collectief verwarmingssysteem in grote flatgebouwen. In Overvecht staan er daar veel van. Die flats dateren van de jaren ’60 en hun verwarmingssystemen ook.

De bijeenkomst was bedoeld voor bewoners en eigenaren (verhuurders en VvE’s) van flatcomplexen in Overvecht met blokverwarming. In dit soort systemen komt de warmte van de stadsverwarming of van een centrale gasketel. Het systeem verwarmt meerdere (meestal alle) woningen in een complex. Bewoners en eigenaren van flats met blokverwarming uit andere delen van Utrecht waren ook welkom.

Energierekening

In deze bijeenkomst is samen met gebouweigenaren en bewoners besproken wat mogelijkheden zijn voor verbetering van de blokverwarming in de flatgebouwen. Hoe kunnen we de energierekening van woningen met blokverwarming verlagen?

Aanleiding voor de bijeenkomst was het onderzoek dat afgelopen winter gehouden is naar de oorzaken van veel klachten van bewoners in flatcomplexen met blokverwarming. Vooral een hoog warmteverbruik en hoge energierekeningen.

Woningcorporaties, particuliere verhuurders en besturen van VvE’s en bewoners van complexen met blokverwarming waren uitgenodigd, om samen met ons te verkennen wat mogelijkheden voor verbetering zijn. Op de bijeenkomst waren ook deskundigen in warmtetechniek aanwezig zijn.