Oog voor Warmte

Buurtinitiatief Oog voor Warmte is sinds voorjaar 2023 een energiecoöperatie. Wij werken aan een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar warmtenet voor de wijk Oog in Al.

Gezien de ligging van het Merwedekanaal langs de wijk en het Amsterdamrijnkanaal vlak bij lijkt een warmtenet met als duurzame bron aquathermie een voor de hand liggende optie. Maar we gaan niet over een nacht ijs! 

We willen alle opties bekijken en beoordelen. Daarom wordt er in 2023 samen met de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Een onderzoekbureau bekijkt de verschillende scenario’s  voor een aardgasvrije wijk. Zowel individueel als collectief. Op basis van meerdere criteria (laagste maatschappelijke kosten, betaalbaarheid, duurzaamheid, lokale bron, ruimtelijke impact voor de wijk en de woning etc.)  zal uiteindelijke de voorkeursvariant worden bepaald. 
 

Van groot belang bij dit hele project is natuurlijk de betrokkenheid van de buurt! Wil je als deskundige, energieambassadeur, communicatieadviseur of anders aan dit mooie initiatief bijdragen dan ben je van harte welkom. Meld je aan via de website www.oogvoorwarmte.nl 

9 november 2023 is er weer een bewonersavond.  19.30 uur  NDC Den Hommel.  Kennedylaan 9 Utrecht