Zonne-energie-eilanden Haarrijnseplas

Op de Haarrijnseplas bij Vleuten/Haarzuilens wil de gemeente Utrecht drijvende zonne-energie-eilanden mogelijk maken. Bij Energie-U zijn we nauw betrokken bij de plannen hiervoor.

Wil je op de hoogte blijven? Meld je hier aan.

Lees hier onze nieuwsbrief

Stand van zaken - september 2023
Er is de afgelopen tijd veel gebeurd rond de zonne-eilanden Haarrijnseplas. In het voorjaar hebben we een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Utrecht. Deze is begin augustus door de gemeente verleend. 
Eind augustus is de opstalovereenkomst getekend door de gemeente Utrecht, BHM Solar en Energie-U voor het gebruik van de oostelijke plas voor de aanleg van zonne-eilanden.
Bij het waterschap, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), is een watervergunning aangevraagd. Deze is begin september verleend.
Tevens is begin september SDE++-subsidie aangevraagd. Het zal nog even duren voordat we bericht krijgen of we deze subsidie gaan ontvangen tijdens de exploitatie van het zonnepark.
 

Goed bezochte inloopbijeenkomst
Om bewoners, ondernemers, recreanten en overige geïnteresseerden uit de omgeving van de Haarrijnseplas goed te informeren over de plannen, organiseerde Energie-U een inloopbijeenkomst, samen met BHM Solar en de gemeente Utrecht.
Deze vond plaats op maandag 12 juni, van 19.00 – 21.00 uur in buurtcentrum de Schakel
(Schoolstraat 11 in Vleuten).

Een verslag van de bijeenkomst vind je hier.


Vergunningsaanvraag
Op 26 april 2023 hebben BHM Solar en Energie-U een omgevingsvergunning aangevraagd voor de zonne-energie-eilanden. Tot 21 juni konden belanghebbenden een reactie op de vergunningsaanvraag indienen via: bekendmakingen@utrecht.nl. Meer info over de aanvraag kunt u vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-190463.html

Ontwikkelaar zonnepark gekozen en samenwerking
De gemeente Utrecht heeft met een aanbesteding het plan van Utrechtse projectontwikkelaar BHM Solar gekozen. Zij hadden het beste plan voor de zonne-energie-eilanden. Het zonnepark wordt ontwikkeld door BHM Solar samen met energiecoöperatie Energie-U, allebei voor de helft. De partijen zijn daarvoor een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Hierin is met elkaar afgesproken het project samen te ontwikkelen en de omgeving zoveel mogelijk te betrekken en te laten meeprofiteren van de opbrengsten.

Hieronder vind je veelgestelde vragen over dit project en antwoorden daarop:

Waarom op de Haarrijnseplas?
Er is nog maar heel weinig opwekking van duurzame energie in Utrecht. Van onze elektriciteit wordt nog altijd maar enkele procenten duurzaam opgewekt; door alle zonnepanelen die je op heel veel daken van woningen en bedrijven ziet liggen. Of niet ziet. 
Er is meer opwekking nodig, vinden wij. Er zijn ook meer plekken waar dat kan. Zonnepark Meijewetering, de geluidwal langs de A12 bij Veldhuizen en Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. En ook de Haarrijnseplas biedt goede mogelijkheden. 

Kun je zonnepanelen niet gewoon op de daken leggen?
Ja, zeker. En dat blijven we zeker ook doen, zoals bij Buurtstroom. En steeds meer Utrechters doen dit ook. Maar er is méér nodig én meer mogelijk. 

Waarom op de recreatieplas, kunnen we er dan niet meer varen en zwemmen? 
Jawel hoor. De Haarrijnseplas bestaat uit 2 delen: de westelijke natuurplas en de oostelijke recreatieplas, waar het strand is.

Uit onderzoek is gebleken dat de westelijke plas meer natuurwaarden heeft. Deze plas wordt daarom met rust gelaten. Op de recreatieplas zijn verschillende activiteiten mogelijk, zoals zwemmen, bootje varen en vissen. Het opwekken van energie op drijvende eilanden wordt een extra activiteit, wat goed kan samengaan met het recreëren. Om de eilanden heen komt een groenstrook. Door het groen eromheen zullen de zonnepanelen vanaf de oevers nauwelijks te zien zijn. Er kan tussen de eilanden doorgevaren of gezwommen worden en je kunt de overkant van de plas blijven zien.
De eilanden nemen straks ongeveer 14% van het oppervlak van de recreatieplas in. Blijft er dus nog 86% oppervlak over voor de recreatieve activiteiten. 

Hebben bewoners ook iets in te brengen?
Jazeker. Energiecoöperatie Energie-U is nauw betrokken bij de plannen voor het zonnepark. Zowel de gemeente als Energie-U willen dat iedereen in de ruime omgeving van de Haarrijnseplas kan meedenken, (mee-)investeren ín en profiteren ván de duurzame energie van de zonne-energie-eilanden Haarrijnseplas. 

 

Wil je meedenken over dit project? 
Gebruik onderstaande knop en vermeld in je mail dat je wilt meedenken (en eventueel over welk onderwerp).

Wil je op de hoogte gehouden geworden?
Misschien wil je straks gaan deelnemen door te investeren in zonnepanelen of je bent benieuwd hoe het plan er uit komt te zien. Gebruik onderstaande knop om te mailen en vermeld in je mail je naam en adres en dat je graag op de interesselijst wilt. We zetten je naam op die lijst en je wordt op de hoogte gehouden d.m.v. nieuwsbrieven en één of meerdere bijeenkomsten.

Stuur een mail