Veelgestelde vragen over deelname aan zonnepark Meijewetering

Op 5 oktober 2021 vond de tweede informatieve sessie plaats waarin veel vragen over deelname aan het zonnepark werden beantwoord. Hier lees je de belangrijkste antwoorden voor deelnemers zodat je weet waar je aan toe bent.

Hoe werkt de nieuwe SCE regeling?

Via de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) investeren leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) gezamenlijk in duurzame energieopwekking. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers (particulieren en bedrijven) die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en in de zogenaamde postcoderoos van de installatie wonen. Per 1 april 2021 vervangt de nieuwe subsidieregeling de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel postcoderoosregeling.

Word ik bij deelname ook eigenaar van het zonnepark?

De coöperatie wordt eigenaar van de panelen. Als lid ben je op jouw beurt (mede)eigenaar van de coöperatie. Met de inleg voor deelname wordt het mogelijk om de installatie te financieren. De coöperatie zorgt voor alle organisatorische zaken zoals het afsluiten van een verzekering voor de installatie en de (onderhouds)contracten. Dit is zo geregeld zodat externe partijen, zoals een installateur of een verzekeraar, gemakkelijk kunnen schakelen met één coöperatie in plaats van met tientallen verschillende deelnemers.

Hoe werkt de uitkering van de participaties? En hoe hoog is die?

De participatie wordt gezien als een inleg van kapitaal met een winstuitkering. Er is geen vaste rente en aflossing. De hoogte van de uitkering hangt af van o.a. de stroomprijs en de productie van stroom door de zonnepanelen. Voor de panelen van € 300 verwachten wij een jaarlijkse uitkering te kunnen doen tussen de €15 en €25. Voor de panelen van € 75 zal dit tussen de €5 en €8 zijn. Aan het einde van het project verwachten wij zelfs € 50 per deelname te kunnen uitkeren. Het precieze aanbod zal na de aanbesteding worden uitgewerkt. 

Waarom is de uitkering relatief hoger bij de kleinere aandelen?

De deelnames van €75 zijn bedoeld voor mensen met een smalle beurs. Deze zijn gemaximeerd tot 3 deelnames per adres. Door een iets hogere uitkering lopen zij wat minder risico.

Wat is de terugverdientijd van de participaties?

Omdat de aanbesteding nog loopt is dit nog niet bekend. Onze verwachting is dat een participatie in ieder geval binnen 13 jaar wordt terugverdiend. Omdat de lening voor het project dan is afgelost zal in de laatste jaren de uitkering nog flink oplopen. Daarnaast zal na 15 jaar de opbrengst van de eventuele verkoop van het park ook terugvloeien naar de deelnemers.

Wat gebeurt er met het park na 15 jaar?

Dit zal worden bekeken aan het einde van de projectduur, na ongeveer 14 jaar. Het park is na 15 jaar waarschijnlijk niet meer rendabel voor Energie-U maar wellicht wel voor andere partijen. Mogelijk kan het park dan worden verkocht. Het Hoogheemraadschap (HDSR) heeft als eerste het recht op koop. De opbrengst zal worden verdeeld onder de leden van de coöperatie.

Is een deelname overdraagbaar aan een ander of te verkopen? Kun je uitstappen?

In principe doe je mee voor 15 jaar (duur van het project). Dat klinkt lang, maar als je zelf zonnepanelen zou nemen, zou je een investering doen voor een product dat zo’n 30 jaar meegaat. Wanneer je wilt stoppen, kun je het zonnepaneel doorverkopen aan iemand die in hetzelfde deelnamegebied woont. Wij zullen hiervoor per project een lijst aanleggen van geïnteresseerden.

Wat gebeurt er als ik ga verhuizen?

Bij de SCE-regeling mag je je panelen houden als je verhuist. Het is – in tegenstelling tot de oude postcoderoosregeling – geen probleem als een deelnemend lid verhuist. Zolang de deelnemers in je project op het moment van deelname maar een adres in de postcoderoos van het betreffende project hebben (dus het centrale viercijferige postcodegebied en de direct aangrenzende gebieden).

Hoe zit het met de fiscale aspecten van een deelname?

De participatie die je hebt in de coöperatie geldt als deel van je eigen vermogen. Dat wil zeggen dat je deze moet opvoeren in de belastingaangifte als vermogen in Box 3. Je betaalt alleen belasting als het totale eigen vermogen boven het heffingsvrij vermogen uitkomt, zie hiervoor de website van de Belastingdienst of bel voor specifieke vragen de gratis BelastingTelefoon: 0800-0543.

De tweede informatie-avond kun je hier terugkijken. Meer weten over dit zonnepark? Bekijk de projectpagina.