Veelgestelde vragen over Haarrijnseplas

Hier vind je veelgestelde vragen over dit project en antwoorden daarop.

 

Waarom op de Haarrijnseplas?
Er is nog maar heel weinig opwekking van duurzame energie in Utrecht. Van onze elektriciteit wordt nog altijd maar enkele procenten duurzaam opgewekt; door alle zonnepanelen die je op heel veel daken van woningen en bedrijven ziet liggen. Of niet ziet. Er is meer opwekking nodig, vinden wij. Er zijn ook meer plekken waar dat kan. Zonnepark Meijewetering, de geluidwal langs de A12 bij Veldhuizen en Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. En ook de Haarrijnseplas biedt goede mogelijkheden. 

Kun je zonnepanelen niet gewoon op de daken leggen?
Ja, zeker. En dat blijven we zeker ook doen, zoals bij Buurtstroom. En steeds meer Utrechters doen dit ook. Maar er is méér nodig én meer mogelijk. 

Waarom op de recreatieplas, kunnen we er dan niet meer varen en zwemmen? 
Jawel, hoor. De Haarrijnseplas bestaat uit 2 delen: de westelijke natuurplas en de oostelijke recreatieplas, waar het strand is.

Uit een ecologisch onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren is gebleken dat de westelijke plas meer natuurwaarden heeft. Deze plas wordt daarom met rust gelaten. Op de recreatieplas zijn verschillende activiteiten mogelijk, zoals zwemmen, bootje varen en vissen. Het opwekken van energie op drijvende eilanden wordt een extra activiteit, wat goed kan samengaan met het recreëren. Om de eilanden heen komt een groenstrook. Door het groen eromheen zullen de zonnepanelen vanaf de oevers nauwelijks te zien zijn. Omdat het drie eilanden zijn kun je tussen de eilanden door de overkant van de plas blijven zien. Verder kun je tussen de eilanden doorvaren of zwemmen, wat zorgt voor een extra beleving.

De eilanden nemen straks ongeveer 14% van het oppervlak van de recreatieplas in. Blijft er dus nog 86% oppervlak over voor de recreatieve activiteiten. 

Om welke natuurwaarden gaat het bij de Haarrijnseplas?
Uit ecologisch onderzoek blijkt dat met natuurwaarden vooral vleermuizen en vogels worden bedoeld. Vleermuizen en vogels maken minder gebruik van de oostelijke plas. Daarom is de oostelijke plas een betere plek voor zonne-eilanden dan de westelijke plas. Daarnaast is gekozen voor zonnepanelen midden op de plas, waarmee de afstand tot de oevers groot is. De meeste natuurwaarden bevinden zich aan de oevers van de plas.

Waarom komt er een visdiefeiland en waarom alleen voor de visdief?
De gemeente heeft een tijdje geleden in het kader van dit project een ecologisch onderzoek uit laten voeren. Daaruit kwam de toegevoegde waarde van een visdiefeiland naar voren. Dit is vervolgens opgenomen als eis in de aanbesteding. Zo’n eiland is ook een plek voor de scholeksters. 
 

Nieuwe woonwijk Haarrijn

De gemeente Utrecht is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk 'Haarrijn' aan de westelijke plas. Voor deze woningen is energie nodig.

Kunnen de woningen rechtstreeks worden aangesloten op de zonne-eilanden?
De woningen kunnen niet rechtstreeks aangesloten worden op de zonne-eilanden. Dan zou je heel veel losse kabels nodig hebben.

Loopt dit project gelijk met de bouw van de nieuwe woningen van Haarrijn?
De planning van beide projecten is niet op elkaar afgestemd.

Voor hoeveel woningen levert dit project stroom?
Het project zal voor ongeveer 2500 woningen stroom leveren. Dat is een stuk meer dan de 700
nieuwe woningen van Haarrijn.
 

Aansluiting van de zonnepanelen

Hoe gaat de verankering van de panelen?
Deze gaat nagenoeg verticaal naar de bodem.

De zonnepanelen worden met een grote kabel aangesloten op het stroomnet, via een transformatorhuisje aan de kant. Op welke diepte komt de grote kabel?
Op de bodem van de plas, dat is ongeveer op 40 meter diepte.

Wordt de grote kabel, waar die van de plas de kant opgaat, ingegraven?
Jazeker, de kabels worden net als de gewone stroomkabels in de weg, netjes ingegraven en veilig afgewerkt.

Kan het zonnepark aangesloten worden op het net? Er is toch sprake van netcongestie?
We hebben inderdaad te maken met netcongestie (of verwachte netcongestie), maar er wordt hard aan gewerkt om dat op te lossen en om daarvoor creatieve oplossingen te vinden, zoals bijvoorbeeld met congestiemanagement.

Kan er gebruik gemaakt worden van een accu?
Eén van de mogelijkheden om de netcongestie op te lossen is door een grote accu te gebruiken. We onderzoeken nog of dit voor ons project een zinvolle oplossing is.

Wordt er iets gedaan met off-grid?
Het zou kunnen dat er een directe kabel wordt gelegd naar één of meer bedrijven in de buurt, of
naar het snellaadstation wat er nog komt. Hier wordt nog naar gekeken.

Er is voor dit project SDE-subsidie aangevraagd. Wat gebeurt als de SDE-tarieven dalen?
De SDE is al toegekend voor dit project, dus de tarieven staan vast.

Wat gebeurt er als de stroomprijzen negatief zijn?
Negatieve stroomprijzen kunnen invloed hebben op de opbrengsten van dit project. Bij de verdere technische uitwerking zullen we hier rekening mee houden, hetzij door de stroom dan op te slaan in een accu of door het systeem op die momenten uit te schakelen.

Hoe ga je vandalisme tegen bij de eilanden?
Daar zijn verschillende oplossingen voor, maar dat moeten we nog verder uitwerken.

Hebben bewoners ook iets in te brengen?
Jazeker. Energiecoöperatie Energie-U is nauw betrokken bij de plannen voor het zonnepark. Zowel de gemeente als Energie-U willen dat iedereen in de ruime omgeving van de Haarrijnseplas kan meedenken, (mee-)investeren ín en profiteren ván de duurzame energie van de zonne-energie-eilanden Haarrijnseplas. 

Meer weten over Zonne-eilanden Haarrijnseplas? Bekijk de projectpagina.