Partners

Uitgelichte partners

Buurtstroom

Bij een Buurtstroomproject investeren buurtgenoten gezamenlijk in zonnepanelen. Deze zonnepanelen…

Stichting DOEN

Stichting Doen is financieel partner van Energie-U.

Opening Zonnepark Meijewetering

Het eerste zonnepark in de gemeente Utrecht! Na jaren ploeteren staat het er nu. En het werkt: er…

Impressie ALV 12 september 2023

Energie-U hield op dinsdagavond 12 september alweer haar 21e algemene ledenvergadering. In UCo.…

Alle partners

ANNE

ANNE is samenwerkingspartner en clubhuis van Energie-U. ANNE zorgt voor ontmoeting en inspiratie en daardoor activatie. ANNE biedt altijd weer een warm bad voor een netwerk van bewoners en bedrijven. Energie-U is iedere vrijdag in ANNE. ANNE ontvangt iedere vrijdag Energie-U. Ook voor overleg, trainingen, infoavonden op andere dagen. Lees verder...


Bo-Ex

Bo-Ex is partner in de energietransitie en opdrachtgever voor het project Energie Coaches. Bo-ex zet graag ervaren energieambassadeurs in als coaches voor sociale huurders in nieuwe NOM-woningen. De lessen hieruit vertalen we naar nieuwe concepten en naar renovatietrajecten.  boex.nl

 

Buurtstroom

Buurtstroom is partner en vriend en ontstaan uit Energie-U. Coöperatief zonne-energie benutten ter ieders profijt, dat doet Buurtstroom - en diverse dakeigenaren - al vanaf 2016. Draag een dak aan in je buurt, trek mensen mee en geef zo jouw buurt nieuwe schone energie. Lees verder...


Copernicus instituut (UU)

Copernicus instituut (UU) is kennispartner van Energie-U. Samen werken we aan projecten, kennisavonden en Energie-U helpt studenten aan een interessante opdracht. Samen onderzoeken we de mogelijkheden van nieuwe energiesystemen in Utrechtse buurten en de samenhang met stedelijk niveau. Het is een samenwerking van studenten, hoogleraren en bewonersgroepen in een groot verband.  uu.nl

 

Duurzame Week

Duurzame Week is sinds 2015 vaste partner van Energie-U. We organiseren al 5 jaar in de Duurzame Week kennissessies en workshops over energie.
Gemeente Utrecht is een samenwerkingspartner en opdrachtgever voor bijvoorbeeld de EnergieAmbassadeurs.  duurzameweek.nl

 

Eneco

Energie-U doet samen met Eneco en HIER Klimaatbureau onderzoek in Utrechtse praktijksituaties naar het samengaan van collectieve (buurt)warmte en participatie, beide in diverse verschijningsvormen. Op zoek naar kansrijke combinaties, die we in pilots gaan toepassen.  eneco.nl

 

Greenchoice

Greenchoice is al samenwerkingspartner zolang we bestaan! Naast levering van groene stroom en groen gas, werken we ook aan uitwisseling van kennis en ervaringen tussen (onze) leden en (hun) klanten, tussen offline en online, met meer activatie als uitkomst. Inspiratie- en activatiesessies over nieuwe energiesystemen met opslag en uitwisseling van elektriciteit.  greenchoice.nl

 

HIER Klimaatbureau

Energie-U doet samen met Eneco en HIER Klimaatbureau onderzoek in Utrechtse praktijksituaties naar het samengaan van collectieve (buurt)warmte en participatie, beide in diverse verschijningsvormen. Op zoek naar kansrijke combinaties, die we in pilots gaan toepassen. Samen gaan we werk maken van de combinatie van collectieve warmte en participatie, van de technisch-economische kant van de warmtetransitie en de sociaal-maatschappelijke. Wat gaat er allemaal gebeuren als die twee elkaar ontmoeten? Dat is de kern van de samenwerking! De bruikbare lessen kunnen daarna in praktijk worden gebracht. Al naar gelang de wensen van betrokken bewoners.  hier.nu

 

Hogeschool Utrecht

Groepen studenten onderzoeken energieconcepten voor Utrechtse buurten, gebieden en gebouwen, met en voor bewoners(groepen) en voor concrete Utrechtse situaties. Ook vertalen we lessen uit de praktijk van woningverduurzaming naar nieuwe aanpakken en concepten.  hu.nl

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

HDSR is partner bij (voor-)ontwikkeling en exploitatie zonneveld Meijewetering.  hdsr.nl

 

Milieu Centrum Utrecht

Milieu Centrum Utrecht is samenwerkingspartner, communicatiepartner en we organiseren webinar over groene tuinen.  mcu.nl

 

Natuur- en Milieufederatie Utrecht

NMU is samenwerkingspartner en sparringspartner. De NMU en Energie-U werken samen op het vlak van het trainen van de Energie Ambassadeurs en de warmtetransitie.  nmu.nl

 

Rabobank

Rabobank is financieel partner, we delen onze kennis met de Rabobank.  rabobank.nl

 

Rijne Energie

Rijne Energie is partner, vriend en ontstaan uit Energie-U.  rijne-energie.nl

 

Stichting Studenten Huisvesting

SSH is partner bij inmiddels alweer vier Buurtstroomprojecten.  sshxl.nl

 

Stichting Doen

Stichting Doen is financieel partner. Lees verder...

 

Volt4U

Volt4U is partner voor zonnepanelen op individuele woningen.  volt4u.nl