Voorbereidingsproces Zonnepark Meijewetering

Er zijn veel partijen betrokken gedurende het voorbereidingsproces van dit Utrechtse zonnepark. Benieuwd naar wat er zoal bij komt kijken? Dat lees je hieronder.

Gemeente Utrecht

Direct na het starten van het initiatief heeft de gemeente een projectmanager ingezet die het proces binnen de gemeente organiseert. Dit is belangrijk omdat er veel verschillende afdelingen betrokken zijn. Ook heeft de gemeente subsidie verstrekt aan het initiatief.

Bedrijvenvereniging De Wetering-Haarrijn

De gemeente stelde als belangrijkste voorwaarde dat de omliggende bedrijven akkoord zijn met het zonnepark. Het zonnepark is daarom geagendeerd op de ALV van de bedrijvenvereniging. De bedrijvenvereniging is akkoord gegaan onder voorwaarde dat niet alleen bewoners maar ook bedrijven deel kunnen nemen. En dat is het geval.

HDSR

Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden had al snel belangstelling om mee te doen. Zij willen graag hun hele bedrijfsvoering verduurzamen en de naastliggende zuivering verbruikt veel stroom. Met de HDSR is afgesproken dat ze een deel van het zonnepark krijgen.

Rabobank

De Rabobank heeft een belangrijke rol gespeeld bij de financiering van de voorbereidingskosten. Zij waren bereid om een renteloze lening te verschaffen die niet hoeft te worden terugbetaald mocht het project niet kunnen doorgaan.

Utrecht Natuurlijk

Utrecht Natuurlijk heeft subsidie verstrekt voor een aantal communicatieacties.

Nutsbedrijven

Er is veel overleg gevoerd met de verschillende nutsbedrijven die kabels en leidingen in de grond hebben liggen. Van de Gasunie en Stedin liggen er drie hoge druk gasleidingen, Waternet heeft een hele dikke drinkwaterleiding en ook ligt er een waterleiding van Vitens. Daarnaast ligt er nog een persriool van de HDSR, een riool van de gemeente en drie datakabels.

AUHV (Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging)

Omdat er voor de sportvissers een flink stuk oever verloren driegde te gaan is de plaatsing van het hekwerk zodanig aangepast dat er nog oever beschikbaar blijft om te kunnen vissen aan het water bij de zuivering. De locatie is voor de sportvissers belangrijk omdat er ook nachts gevist mag worden.

Natuurwerkgroep Leidsche Rijn

Omdat Energie-U het ook belangrijk vindt dat de ecologie op het terrein er op vooruit gaat is contact gelegd met de natuurwerkgroep Leidsche Rijn. Zij hebben expertise op het gebied van ecologisch beheer en zullen ook met voorstellen komen die zich richten op specifieke beschermde soorten.    

Lees hier alles over "Zonnepark Meijewetering".