Over het programma “Warmtetransitie van onderaf”

Om de Utrechtse bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij de warmtetransitie en dit vanuit Energie-U te kunnen ondersteunen, is ons bestuur een programma “Warmtetransitie van onderaf” gestart. Om onze ambities te realiseren ontvangen we financiële ondersteuning van Stichting DOEN.

Ambities en uitvoering

In het programma zijn ambities en doelen benoemd, met op hoofdlijnen de benodigde activiteiten. Hieruit zijn vijf pijlers benoemd: Kennis & Netwerk, Ondersteuning Buurt- en Warmtetransitie-initiatieven, Ontwikkeling Buurtwarmte-pilot, Continuïteit & Partnernetwerk en Opleiden en informeren van de stad. Deze onderwerpen worden door het team van Rianne Bakker, Fanny Claassen, Sander Willemsen en Jan Dirk Buining uitgewerkt. Samen met vele collega’s bij Energie-U werken we aan de uitvoering van de activiteiten binnen de pijlers.

Resultaten gepresenteerd (18 oktober)

De eerste resultaten na een half jaar (ontwerpen van nieuwe website, buurtwarmte-initiatieven, kennis-colleges, bewonerspanel en groeiend partnernetwerk), hebben we inmiddels (op 18 oktober 2019) met Stichting DOEN gedeeld, door middel van een tussenrapport en een presentatie aan onze contactpersoon.