Wie zijn we?

In Nederland zijn er al ruim 500 lokale duurzame energie-initiatieven opgericht. Wij zijn trots dat we als één van de grootsten in Nederland onderdeel zijn van deze beweging. Wat drijft ons en wat willen wij bereiken?

Energie is van alle burgers. Voldoende en verantwoorde energie is een groot goed en verdient de aandacht en betrokkenheid van iedereen. En dan gaat het over winning, toegepaste techniek, opbrengsten, gebruiksvoorwaarden, eigendom en beheer. Duurzaamheid en energietransitie zijn sleutelwoorden. In Utrecht neemt Energie-U het voortouw om dit te realiseren. Ze kiest – in vorm en aanpak – voor coöperatie. De leden verwoorden hun visie zo:

Energie-U jaagt aan. ‘We zijn een katalysator voor bestaande initiatieven en moedigen personen en belangengroepen aan tot energiebewuste acties en stellingnamen. We kanaliseren zorgen over het leegroven van de aarde. En we verzetten ons daarbij tegen onkunde en onverschilligheid.’

Energie-U wijst de weg. ‘We verzamelen en verspreiden kennis die de energievoorziening duurzamer, leuker, goedkoper, eerlijker en slimmer kan maken. Verantwoordelijkheid nemen voor delen van de eigendom kan daarbij horen. We hebben een bemoedigend en inspirerend verhaal.’

Energie-U waakt. ‘We waarschuwen tegen eenzijdige afhankelijkheid van bedrijven, organisaties, overheden of landen. Zo nodig strijden we daartegen. De energievoorziening dient te allen tijde veilig, betaalbaar en bedrijfszeker te zijn.’

Energie-U werkt samen. ‘We geloven in het verenigen van krachten. Om te beginnen van het groeiend aantal burgerinitiatieven en energiecoöperaties; binnen en buiten de gemeente. Daarnaast met de gemeente, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven.’

 

Dit zijn we

Energiecoöperatie Energie-U, Utrechtse bewoners die duurzame energie thuis, in hun buurt en in onze stad aanjagen, organiseren en bewaken.

Voor geïnteresseerden zijn onze statuten hier te lezen.

Lees hier meer over onze koers