Buurtaanpak Utrecht

Energie-U werkt in 2023 samen met EnergieSamen aan de Buurtaanpak in de stad Utrecht maar ook in Zeist en Leusden. We doen dat met verschillende partijen en doel is om een energieteam in iedere buurt te organiseren en dan aan de slag te gaan met energiebesparing en maatregelen als zonnepanelen en isolatie.

EnergieSamen en Energie-U
Energie-U en EnergieSamen (de landelijke koepel voor Energiecooperaties) werken al jaren samen. Bijvoorbeeld op het vlak van geothermie maar ook op het vlak van woningverduurzaming.  Sinds mei 2023 voert Energie-U een deel van de opgave uit die EnergieSamen op zich heeft genomen binnen de Participatiecoalitie. Energie-U helpt in vijf buurten in de stad Utrecht en vier buurten in de regio Utrecht met het organiseren van energieteams en met deze energieteams energiebesparing te organiseren voor buurtbewoners met koopwoningen.

Energie-U werkt samen met bewoners en soms een lokale projectleider.  In Utrecht gaat het om de buurten/initiatieven: 2e Daalsedijk (incl. Egelatier/Marienwaard of ook wel de Bloemenbuurt), Nieuwe Energie aan de Vechtzoom, Bewonersinitiatief Klopvaart, Huizingabuurt/Zeeliedenbuurt, Oog in Al of Kanaleneiland-Zuid in Zeist: de Pedagogenbuurt en de VvE's en in Leusden: Allandsbeek en Akkerhoeve.

Samenwerking in de provincie Utrecht met NMU en LSA

In de provincie en stad Utrecht werkt de lokale participatiecoalitie samen. De NMU en LSA bewoners begeleiden ook een aantal intitiatieven in o.a. Utrecht (Zuilen, Wittevrouwen en Lunetten). Regelmatig hebben de verschillende projectleiders overleg en delen de opgedane kennis. Op 5 september 2023 was de laatste een bijeenkomst. Geef je op bij Jessica Doorn (j.doorn@nmu.nl ) van de NMU voor een volgende bijeenkomst.

Buurtaanpak Utrecht
In de Klopvaart buurt en bij de NEV (Nieuwe Energie aan de Vechtzoom) in Utrecht zijn de afgelopen jaren twee zeer actieve bewonersgroepen ontstaan tijdens het aardgasvrije proces wat de gemeente in 2017 in Overvecht-Noord is gestart.   Projectleider is Peter van Mondfrans (mail: peter@tulpbouw.nl)

De 2e Daalsedijk/Bloemenbuurt in Utrecht is een grote buurt met veel woningen van rond de vorige eeuwwisseling. Een deel van deze wijk, de Egelantiers-en Mariendaalbuurt moet in 2034 van het gas af zijn. Energie-U houdt kantoor aan de Daalsedijk en is er dus vaak aanwezig. Samen met een buurtbewoner, vrijwilligers van Energie-U wordt er komend najaar ingezet op een informatieavond, een warmtescansafari, een cursusavond EnergieKlussen en het gezamelijk organiseren van een collectieve actie om isolatie en zonnepanelen in te kopen.  Projectleider: Rianne Bakker (vragen? mail: rianne@energie-u.nl)

Huizinga- en Zeeheldenbuurt ligt in NoordOost Utrecht naast Wittevrouwen. In de Huizingabuurt is een zeer actieve bewonersvereniging waar we mee samen werken. In de Zeeheldenbuurt zijn er een aantal actieve bewoners die het tijd vinden om met elkaar aan de slag te gaan met het verduurzamen van de koopwoningen aldaar. Ook hier worden informatieavonden georganiseerd, een warmtescansafari, en een collectieve actie. In de zomer van 2023 vinden er straatfeesten plaats en zal er reclame gemaakt worden en leden van de energiegroep gezocht worden. Projectleider: Henk Hendriks (buurtbel@wijkwijzernoordoost.nl). Projectpartner is Buurtbel.

Buurtaanpak Zeist: in de Pedagogenbuurt is er een groep bewoners die aan de slag gaat met energiebesparende maatregelen samen met Peter van Mondfrans van Energie-U.  En Bert van Egdom van Mijn Groene Huis doet ook mee met de buurtaanpak met VvE´s. Hij heeft een speciale aanpak en werkt samen met Rianne Bakker van Energie-U.

Buurtaanpak Leusden: Peter van Mondfrans is samen met bewoners van de wijken Akkerhoeve en Allandsbeek de buurtaanpak aan het uitrollen.

Meer informatie?
Mail Rianne Bakker voor meer informatie: rianne@energie-u.nl