Buurtaanpak energie Utrecht

Je huis isoleren, maar hoe, of waar moet je beginnen? Of eerst zonnepanelen? Een warmtepomp, is dat iets voor ons? Steeds meer mensen zijn hiermee bezig. In Utrecht is er ook een grote groep mensen die hier al heel lang mee bezig is en die graag anderen helpen. Onder de naam Energie-U zijn ze voor iedereen beschikbaar. Dat gebeurt ook op buurtniveau.

Wat zijn de buurtaanpakken in Utrecht?

Energie-U helpt in steeds meer buurten bij het vormen van energieteams: een groep buurtbewoners die anderen de weg wijzen. Door een infoavond te organiseren, of een energiecafé, of collectieve inkoopacties. Energie-U heeft ook enkele warmtecamera's en een groep vrijwilligers die goed zijn in het maken van warmtefoto's. De warmtefotosafari's waren de afgelopen winter weer grote successen! 

Buurtbewoners trekken samen op en maken waar nodig gebruik van de kennis die via Energie-U stadsbreed beschikbaar is. Een administratiesysteem voor collectieve inkoopacties, of afspraken met isolatie- en installatiebedrijven. Vrijwilligers met praktijkervaring in zonnepanelen, isolatie of warmtepompen. Zij zijn online beschikbaar of als dat handig is, ter plekke.  

Dit soort "buurtaanpakken" doet Energie-U met financiële steun vanuit de landelijke Participatiecoalitie, die hier geld voor krijgt van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Energie-U werkt samen met de landelijke organisaties Energie Samen (de coöperatie van energiecoöperaties), LSA Bewoners en de Natuur- en Milieufederaties (in Utrecht de NMU). 

Op die manier kan Energie-U overal een projectleider inzetten die de energieteams helpt en die de benodigde deskundigheid en acties organiseert of helpt organiseren. Voor eigenaar-bewoners zijn er subsidies beschikbaar, zowel via de gemeente als via de rijksoverheid. De weg daarnaartoe maken we voor iedereen makkelijk. 

Bij de gemeente Utrecht is er dit jaar zelfs € 750 extra beschikbaar per energiemaatregel voor koophuizen met energielabel D of slechter en een WOZ-waarde van € 480.000 of minder. Landelijk zijn er voor alle eigenaar-bewoners, ook voor appartementen, subsidies voor isolatie en warmtepompen. 

Waar vinden de buurtaanpakken plaats?

In 2024 is Energie-U actief in Zuilen, Overvecht, Schepenbuurt, Oudwijk, Wilhelminapark, Tuindorp, Staatsliedenbuurt/Lauwerecht en Lunetten. Rianne Bakker is overkoepelend projectleider voor Energie-U. Zij regelt de zaken met de landelijke partners en kent de mensen, groepen en buurten in Utrecht. 

Pr. Bernhardbuurt (Utrecht Zuilen): Wieke Nijmeijer is de projectleider, woont in Zuilen en werkt samen met de NMU in Elinkwijk. Er wordt een energieteam opgezet en acties ontwikkeld. Meer kun je vinden op de website: https://www.zuilensenergieteam.nl/

Schepenbuurt (Utrecht West): Rianne Bakker is projectleider en woont in de Schepenbuurt. De Schepenbuurt bestaat uit 450 woningen, redelijk identiek, uit 1939-1949. En is een heel actieve facebookgroep met 900 leden. En er is ook al veel gedaan in de wijk, maar nog veel potentie voor energiemaatregelen en een energieteam. 

Oudwijk/Wilhelminapark  (Utrecht Oost): Deze wijken moeten over 10 jaar van het gas af en dat proces is gestart. Wijkcooperatie Oost voor elkaar wil graag aan de slag met bewoners en met energie, er is een energieteam. Projectleider Henk Hendriks.

Tuindorp  (NoordOost Utrecht): projectleieder Sandor Penninga samen met Buurtbel, Wijkcooperatie Griftstroom en een aantal bewoners worden er Energiecafes georganiseerd en een collectieve inkoop.

Staatsliedenbuurt/Lauwerecht  (NoordOost Utrecht): projectleieder Sandor Penninga en Rianne Bakker samen met Buurtbel, Wijkcooperatie Griftstroom en een aantal bewoners worden er Energiecafes georganiseerd en een collectieve inkoop.

Lunetten: projectleider Henk Hendrik samen met Warm Lunetten worden de dwarse daken van Tirol (e.o.) aangepakt met de energiegroep. Bert van Egdom gaan samen aan de slag met 5 VvE's aan de Hondsrug in Lunetten.

In de Klopvaart buurt en bij de NEV (Nieuwe Energie aan de Vechtzoom) in Utrecht zijn de afgelopen jaren twee zeer actieve bewonersgroepen ontstaan tijdens het aardgasvrije proces wat de gemeente in 2017 in Overvecht-Noord is gestart.   Projectleider is Peter van Mondfrans (mail: peter@tulpbouw.nl)

2023 hebben we ook buurtaanpakken uitgevoerd in verschillende buurten in Utrecht:

De 2e Daalsedijk/Bloemenbuurt in Utrecht is een grote buurt met veel woningen van rond de vorige eeuwwisseling. Een deel van deze wijk, de Egelantiers-en Mariendaalbuurt moet in 2034 van het gas af zijn. Projectleider: Rianne Bakker 

Huizinga- en Zeeheldenbuurt ligt in NoordOost Utrecht naast Wittevrouwen. In de Huizingabuurt is een zeer actieve bewonersvereniging waar we mee samen werken. Projectleider: Henk Hendriks (buurtbel@wijkwijzernoordoost.nl). Projectpartner is Buurtbel.

 

Meer informatie?
Mail Rianne Bakker, projectleider van de buurtaanpak, voor meer informatie: rianne@energie-u.nl