Bewoners gezocht voor Expeditie Warmte

Woon je in de gemeente Utrecht en ben je benieuwd naar de mogelijkheden om jouw buurt(je) of woningen van jouw VvE te verwarmen met warmte uit lokale bronnen? En zou je dat willen verkennen met buren en professionals in een overzichtelijke, leuke en leerzame expeditie? Meld je dan vóór 21 oktober 2020 aan voor de Expeditie Warmte van de gemeente Utrecht.

Lokale warmtebronnen

In Utrecht verwarmen nu nog veel mensen hun huis met aardgas. Dat gaat veranderen. In het klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 volledig CO2 -neutraal moet zijn. Voor de hand liggende alternatieven zijn elektrisch verwarmen of verwarmen met water op hoge temperatuur. Utrecht heeft niet oneindig veel warmte op hoge temperatuur, maar wel veel potentiële bronnen met warmte van een lage temperatuur. Water uit kanalen, de bodem of restwarmte van een bedrijf zijn voorbeelden van lokale warmtebronnen die warmte van lage temperatuur kunnen leveren.

Verkennen mogelijkheden

Bewoners(initiatieven) of VvE’s die meedoen aan Expeditie Warmte brengen we in contact met onafhankelijke experts en marktpartijen om samen de mogelijkheden van de lokale warmtebronnen en -netten te verkennen. In de energietransitie is samenwerken essentieel en steeds meer marktpartijen geven aan graag met bewonersinitiatieven samen te willen werken aan de warmtevoorziening voor een buurt.

Aanmelden

Je kunt je tot 21 oktober 2020 aanmelden op www.jouwhuisslimmer.nl/expeditiewarmte. Voorwaarde is dat je samen met minimaal 2 buurtgenoten (of leden van een VvE) optrekt tijdens de Expeditie.

Start en teams

Eind oktober maken bewonersinitiatieven en marktpartijen kennis tijdens een informatieve markt. Daarna geven de deelnemers hun top drie door van marktpartijen waar ze graag mee willen werken en worden de teams bekend gemaakt die bestaan uit een bewonersinitiatief en een marktpartij.

Aan de slag

In november en december gaan de bewonersinitiatieven aan de slag in drie werkateliers onder leiding van onafhankelijke experts aan een conceptplan voor hun eigen buurt/VvE. De marktpartij waarmee je samenwerkt gaat aan de slag met het technische en financiële deel van het conceptplan voor jouw buurt / VvE. Daarna worden deze plannen in het team samengevoegd tijdens een tekentafelsessie. Eind december presenteren de teams de hoofdlijnen van het plan aan de deskundige jury. De jury geeft tips en advies over welke punten in het plan aandacht nodig hebben. De teams krijgen een werkbudget mee om daarvoor extra expertise in te zetten.

Resultaat

Eind februari 2021 ligt er een conceptplan voor een buurtwarmtenet in jouw buurt of voor jouw VvE, op basis van lokale warmtebronnen. Dan ben je er nog niet, maar weet je wel wat de (on)mogelijkheden zijn. Je krijgt bij alle stappen ondersteuning van experts.

Jury en prijzen

Ter afsluiting van de Expeditie Warmte presenteren eind februari 2021 de teams hun uitgewerkte conceptplan aan de jury en worden de winnaars van de prijzen bekend gemaakt. De prijzen zijn:

  • 1e prijs - 50 uur aan budget voor het bewonersinitiatief voor het inzetten van expertise om het plan op het gebied van draagvlak en zeggenschap verder uit te werken. Voor de marktpartij 20.000 euro om concept verder uit te werken.
  • 2e prijs - 25 uur aan budget voor het bewonersinitiatief voor het inzetten van expertise om het plan op het gebied van draagvlak en zeggenschap verder uit te werken. Voor de marktpartij 10.000 euro om concept verder te ontwikkelen.
  • 3e prijs - 15 uur aan budget voor het bewonersinitiatief voor het inzetten van expertise om het plan op het gebied van draagvlak en zeggenschap verder uit te werken. Voor de marktpartij 5.000 euro om concept verder te ontwikkelen.

Meer weten?

Neem dan contact op via een e-mail naar expeditiewarmte@utrecht.nl. Aanmelden kan via de website www.jouwhuisslimmer.nl/expeditiewarmte.