Transitievisie Warmte: welke Utrechtse wijken wanneer?

Onze gemeente heeft de “Transitievisie Warmte deel 2” gepubliceerd. Daarin staat in welke buurten en wijken er wanneer gewerkt wordt aan het aardgasvrij worden van de gebouwen in die buurt of wijk. Energie-U is blij dat dit document er nu ligt. We merkten in de afgelopen jaren dat steeds meer mensen hierop wachtten: ik wil best iets doen aan mijn huis en dan helpt het me als ik weet of hier een warmtenet komt of niet, en wanneer dan.

Wanneer ben ik?

De documenten staan op de website van de gemeente. Deze kaart uit de Transitievisie is heel mooi duidelijk. Je kunt erop zien welke buurt in welk tijdvak van tien jaar “aan de beurt is”. Hier vind je de interactieve kaart van de gemeente.

Groene buurten: 2020-2030

Gele buurten: 2030-2040

Blauwe buurten: 2040-2050

Oranje (binnenstad): maatwerk

Wat gaat er nu gebeuren? Eerst de politiek

De gepresenteerde plannen worden eerst in de gemeenteraad besproken. Die moet het officieel vaststellen voordat de plannen echt “bestaan”. We verwachten dat de gemeenteraad eerst een RaadsInformatieBijeenkomst (RIB) hierover organiseert, waarin mensen, groepen en deskundigen aan de raadsleden kunnen meegeven wat ze ervan vinden. Daarna volgt doorgaans een commissievergadering, en daarna de echte raadsvergadering. Die verwachten we eind dit jaar. 

Dat is het politieke proces. 

Wat ga ik ervan merken?

Dan de vraag wat je er thuis aan hebt. De gemeente moet nog kiezen in welke buurt ze wanneer écht gaat starten. Dat hangt mede af van hoeveel ambtelijke capaciteit er is. Nu heeft de gemeente te weinig mensen om in alle “groene buurten” snel te starten. 

Als er dan gestart wordt, is dat de start van een traject dat met inbreng van alle betrokkenen en met specifiek onderzoek, moet leiden tot een “buurt-uitvoeringsplan”. Dat buurt-uitvoeringsplan wordt vervolgens door de gemeenteraad vastgesteld. En daarná is er voor die buurt een termijn van acht jaar waarbinnen voor alle gebouwen de overstap naar verwarmen, douchen/badderen en koken zonder aardgas moet gebeuren.

Wat Energie-U doet

Energie-U is een grote verzameling van energieactieve Utrechters. Mensen en groepen. Startend en ervaren. We zijn sinds 2010 van initiatiefnemer doorontwikkeld naar óók initiatiefhelper. 

We praten met de gemeente, corporaties, Stedin en Eneco in het stedelijke Programmateam energietransitie Utrecht. We zitten in de stuurgroep en de projectgroep voor Overvecht-Noord aardgasvrij, waar we ons best doen om de belangen en ideeën van de buurtgroepen en andere actievelingen goed naar voren te brengen. 

Die buurtgroepen hebben het intensieve contact in de buurt, wij hebben intensief contact met de kernen van die groepen, en zorgen zo dat zij “hun ding goed kunnen doen” en dat ook posities en mogelijkheden van minder actieve mensen op de goede tafels goed besproken worden. 

Dit willen we voor de gebieden die Overvecht-Noord volgen, ook doen. 

Verder hebben we natuurlijk onze warmtefoto’s, energieambassadeurs, kennissessies, ontmoetingsplek ANNE, uitwisselingen van ervaringen, hulp bij collectieve inkoop, workshops over energiebesparen in het klein en in het groot. Kortom alles wat nodig is om met z’n allen op een prettige manier voortvarend de energietransitie op te pakken. 

Volg bijvoorbeeld online een workshop