Warmtenetten in Utrecht – wie doet wat?

Onze gemeente hield op woensdagmiddag 23 februari een conferentie over warmtenetten in Utrecht. Niet over de techniek, de bronnen of de temperatuur. Wel over wat de rol van de gemeente nou zou moeten zijn bij aanleg en gebruik van een warmtenet. En welke rol Eneco kan of moet spelen, en andere warmtebedrijven. En welke rol is er voor bewonersgroepen en energiecoöperaties? De Utrechtse groepen lieten van zich horen.

De conferentie begon met informatie over welke rollen er mogelijk zijn. Wethouders en beleidsmakers van andere gemeentes, mensen van Eneco, Stedin, woningcorporaties, de Woonbond, professor Niels Koeman van de Raad voor de Leefomgeving. En Siward Zomer van Energie Samen, de landelijke verzameling van energiecoöperaties. Zij bespreken opties, situaties en gevolgen, vanuit hun praktijk en hun visie. 

Daarna werden in kleinere groepen sessies gehouden. Aan ieder van die vijf sessies namen mensen vanuit Utrechtse buurtgroepen en vanuit Energie-U deel. Samen is er ook vooroverleg geweest, georganiseerd door de gemeente in de aanloop naar de conferentie. Uit het vooroverleg kwam een Manifest. Dat document tref je hier aan. 

Via het Manifest betogen we dat buurtinitiatieven een grote meerwaarde hebben in de warmtetransitie: ze zorgen ervoor dat er makkelijker meer draagvlak ontstaat, dat het betaalbaarder wordt, dat lokale bronnen ingepast worden. Om die belangrijke rol te kunnen spelen is het nodig dat de gemeente zorgt voor een gelijk speelveld en voor ondersteuning. En het is belangrijk dat Invloed en Zeggenschap door de gemeente als belangrijke publieke waarde worden meegenomen. 

De gemeente Utrecht benoemde vorig jaar zes “publieke waarden”: duurzaam, betaalbaar, betrouwbaar, transparant, keuzevrijheid en open net. Die onderschrijven we. En we willen er dus eentje aan toevoegen. Bewoners die zich inzetten voor een nieuw warmtesysteem in hun buurt, willen “aan de bal” zijn. Een rol spelen. Invloed uitoefenen. Op de keuzes die gemaakt worden. 

En daarna misschien ook wel invloed of zeggenschap over dat nieuwe warmtesysteem zelf. Via vormen van inspraak of medezeggenschap. Of via eigendom. Want als je eigenaar bent, ben je de baas. Over tarieven, over nieuwe bronnen, uitbreiding. Over wat je met de winst doet, als je winst maakt. Hoe je verliezen opvangt. 

In het manifest staat meer. Over de variatie en verscheidenheid tussen initiatieven. Over nieuwe bronnen en temperatuurverlaging. Neem het eens door. Laat je inspireren. En sluit je aan bij een groep in je buurt, of begin met buurtgenoten je eigen groep, om je eigen beweegredenen. Wij kunnen je in contact brengen met gelijkgestemden.