ALV Energie-U 14 september 2021

De agenda en de te behandelen stukken van de Algemene Ledenvergadering van Energie-U van 14 september 2021 vind je hieronder.


Datum:   14 september 2021 9 november 2021
Plaats:    DESTO, Vleuten
Tijd:         20:00 - 21:30 uur


LET OP: De ALV van Energie-U is verplaatst naar 9 november 2021.

Het bestuur van Energie-U nodigt alle leden van harte uit voor onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2021, die plaatsvindt op dinsdagavond 14 september 2021.

Onze ALV vindt deze keer plaats bij sportvereniging DESTO, in hun prachtige paviljoen. We gaan daarheen omdat we zo dicht mogelijk bij zonnepark Meijewetering willen zijn. Anton Kiewiet vertelt tijdens de ALV alles over dit eerste zonnepark in Utrecht. Ontwikkeld door Energie-U! Met veel lesmateriaal voor andere elektriciteits- en ook warmteprojecten. 

We zijn vanaf 19.30 uur welkom in het paviljoen. De ALV begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. 

Het zonnepark is het hoofdonderwerp. Ervoor zullen een bestuurswisseling, het financieel jaarverslag over 2020 en het inhoudelijk jaaroverzicht worden behandeld. 

Aanmelden: Meld je vooraf aan via info@energie-u.nl.

Adres DESTO: 
Componistenlaan 1
3451 SX  VLEUTEN
https://desto-utrecht.nl

De Agenda:
 

 1. Opening en welkom
   
 2. Verslag ALV maart 2021 (zie bijlage)
   
 3. Samenstelling bestuur: vertrek Pieter Duif
   
 4. Financiën: vaststelling door ALV van Jaarrekening 2020 (zie bijlage)
   
 5. Jaaroverzicht: Ontwikkeling Energie-U (zie bijlage)
   
 6. Zonnepark Meijewetering, toelichting door Anton Kiewiet
   
 7. Rondvraag en sluiting

 

Leden van Energie-U hebben stemrecht tijdens de ALV.

==============================================

Bijlagen:

 

Hieronder de te behandelen stukken.

Bijlage bij agendapunt 2:
Concept-verslag ALV maart 2021

Bijlage bij agendapunt 4:
Jaarrekening 2020 (volgt)

Bijlage bij agendapunt 5:
Jaaroverzicht Energie-U