Jaarverslag goedgekeurd tijdens optimistische ALV

Tijdens onze ALV van afgelopen dinsdagavond 23 november is het financieel jaarverslag goedgekeurd en werd het nieuwe project Heel Utrecht Warm afgetrapt. We zijn blij dat we weer vooruit kunnen met instemming van onze leden.

De aanwezige leden stelden het financieel jaarverslag vast, na ontvangst van positief advies vanuit de kascommissie (en een welverdiend compliment voor onze boekhoudster Karen Pleit!). Ton Sledsens werd benoemd als nieuw lid van de kascommissie, naast Miriam Sterk, en als vervanger van Jos Elberse. Ton is al lang lid, werkt bij Milieudefensie, weet via andere activiteiten hoe belangrijk het is als leden goed toezien op de financiën, en heeft zin om zich voor Energie-U in te zetten

Meer collectieve energieopwekking

Ruim twintig leden namen deel aan de (helaas) online ALV. Daaronder ouwe getrouwen, teamleden, vrijwilligers, en ook enkele nieuwe leden. Peter bijvoorbeeld werd recent pas lid. “Ik doe mee aan Buurtstroom dus ik wek al met anderen zonnestroom op. Nu wil ik met mijn huis aan de slag. Via Energie-U verwacht ik veel informatie om dat handig te doen.” 

Directeur Sander Willemsen lichtte de lopende projecten van Energie-U toe. Er komt steeds meer collectieve energieopwekking, concludeert hij. Ook bij Energie-U is dat te zien. We werken met Buurtstroom aan meer zonnedaken en we zijn heel actief met zonnepark Meijewetering om zonnestroom op te wekken in Leidsche Rijn. Wat minder bekend is misschien dat we ons samen met anderen ook hardmaken voor zonne-eilanden op de Haarrijnse Plas en actief zijn het opwekken van zonnestroom vanaf de geluidwal langs de A12

Meer workshops, meer energieboxen

Ook bij woningverduurzaming is groei te zien, lichtte Sander toe. Dagelijks neemt de vraag naar energieboxen toe, steeds meer mensen volgen onze online workshops over energie besparen en verduurzamen (twee workshops iedere week, door energieambassadeurs), we helpen meer huurders via meer opdrachten van woningcorporaties, en uiteraard hebben we onze mooie samenwerking met de gemeente voor het doen groeien en inzetten van het netwerk van energieambassadeurs. 

Deze ontwikkelingen komen ook terug in de begroting voor 2022, die een groei vertoont in budget voor collectieve opwek, woningverduurzaming, warmtetransitie, en ook de organisatie zelf inclusief promotie. De leden stemden zoals statutair vereist, in met deze begroting. 

Afscheid van gewaardeerd bestuurslid

Het laatste waar instemming van de leden voor werd gevraagd en verkregen, was het vertrek van Pieter Duif. Pieter heeft zo’n vijf jaar het bestuur gediend, in diverse functies. Hij  zat ook enige tijd in de stedelijke regietafel, en was volgens voorzitter Paul van Seters ‘een grote steun en toeverlaat’ bij wie je altijd terechtkunt. 

En dan was er inhoudelijk zoals aangekondigd tijd voor Heel Utrecht Warm, de recent gestarte actie om energiebesparing te geven aan Utrechters die dat goed kunnen gebruiken. De eerste actie voor klanten van voedselbank Rivierenwijk was een groot succes: de inzameling ging makkelijk, het kopen van veertig energie- en waterzuinige douchekoppen ook, het uitdelen was top. ‘Erg leuk om te doen, je komt ook in aanraking met een nieuwe groep mensen’, zei Ruud Kamp daarover, energieambassadeur en medewerker van repaircafé Lunetten. 

Hier gaan we dus mee door! Leden dienden zich aan voor grootschalige inkoop van radiatorfolie, ledlampen en andere nuttige energiebesparing, voor hulp in de promotie, in het werven van donateurs in eigen kring, in het benaderen van andere organisaties die in direct contact staan met de doelgroep. 

In een positieve sfeer werd de ALV afgesloten. We gaan door waar we mee bezig zijn en beginnen met nieuwe veelbelovende acties.

==============================================

Bijlagen:


Hieronder de te behandelen stukken.

Bijlage bij agendapunt 2:
Concept-verslag ALV maart 2021

Bijlagen bij agendapunt 4:
Jaarrekening 2020
Toelichting bij Financieel jaarverslag 2020
Verslag Kascommissie 2020
Begroting 2022 - Overzicht
Begroting 2022 - Gespecificeerd

Bijlage bij agendapunt 5:
Jaaroverzicht Energie-U