Zonnepark Meijewetering

Hier lees je alles over “Zonnepark Meijewetering”, een groots project van Energie-U in Leidsche Rijn.

2000 zonnepanelen

Maart 2016 publiceerde de gemeente Utrecht een rapport over mogelijke locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen. Hierna zochten initiatiefnemers uit Terwijde samen met Energie-U contact met de gemeente om een verkenning uit te voeren naar de haalbaarheid van de locatie aan de Meijewetering. Doel is om een zonnepark van ongeveer 2000 panelen te ontwikkelen dat zonnestroom levert aan deelnemende bewoners en bedrijven in de omliggende buurten.

Locatie van zonnepark

Het industrieterrein “De Wetering” in het westen van Utrecht is de beoogde locatie voor de ontwikkeling van dit zonnepark. Het betreft een terrein van 1 hectare (ongeveer 50 bij 200 meter) aan de Meijewetering naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie Leidsche Rijn. Het terrein is in eigendom van de gemeente.

Initiatiefnemers, bewoners en partners

Bij initiatiefnemer Anton Kiewiet (Energie-U) voegden zich later Maik Nijhuis en Joop de Bondt, alledrie bewoners van Leidsche Rijn. Bij de uitvoering en/of communicatie haakten de volgende partijen al aan: Gemeente Utrecht, HDSR (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden), Rabobank, buurtbewoners, Wijkbureau Leidsche Rijn, Utrecht Natuurlijk, Wijkraad en sportvereniging Desto.

Stand van zaken

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een overeenkomst met de gemeente en worden verschillende acties ondernomen om een vergunningaanvraag voor te bereiden.

Hoe je kunt deelnemen

Wil je ook samen met bewoners en bedrijven in Leidsche Rijn en Vleuten duurzame energie opwekken en zo onderdeel zijn van de Utrechtse energietransitie? Wil je bekendheid geven aan dit project of ambassadeur ervoor zijn? Of heb je vragen over dit zonnepark? Neem dan contact op met Energie-U.