Goede inloopbijeenkomst Zonne-eilanden Haarrijnseplas

De gemeente Utrecht wil op de Haarrijnseplas duurzame energie opwekken met zonnepanelen. Op de oostelijke plas is ruimte voor drie zonne-energie-eilanden. Om iedereen goed te informeren en te laten meedenken organiseerde Energie-U een inloopbijeenkomst op 12 juni 2023 die goed werd bezocht.

In een warm zaaltje in Buurtcentrum De Schakel in Vleuten liepen vele geïnteresseerde bezoekers langs 8 grote wandposters. De informatie toonde verschillende kanten van dit zonnepark op water oftewel deze zonneplas. Elke poster belichtte een onderwerp zoals landschappelijke inpassing, techniek, ecologie en recreatie. Dit leverde heel wat gespreksstof op. Gelukkig waren leden van het projectteam aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden over de zonneplas. In dat projectteam zijn vertegenwoordigd: initiatiefnemer gemeente Utrecht, projectontwikkelaar BHM Solar en lokale energiecoöperatie Energie-U.

De informatieve wandposters zijn via deze link te bekijken.

Bekijk info-posters

Deelnemen

Bezoekers stelden veel goede en ook kritische vragen waar de aanwezige experts wel raad mee wisten. Enkele veelvoorkomende vragen (met antwoorden):

  • Waarom moeten er zonnepanelen op een plas worden gelegd, er zijn toch nog genoeg daken?
    We zijn ook met projecten bezig met zonnepanelen op grote daken, met Buurtstroom. Echter niet alle daken zijn stevig genoeg, en er is méér opwek van duurzame energie nodig. 
  • Waarom zijn de zonne-eilanden op de oostelijke plas gepland en niet op de westelijke plas?
    Uit onderzoek is gebleken dat de westelijke plas meer natuurwaarden heeft. Deze plas wordt daarom met rust gelaten. Op de oostelijke plas kan het recreëren samengaan met zonne-eilanden met daaromheen een groenstrook. Er kan tussen de eilanden doorgevaren of gezwommen worden.
  • Hoe ga je vandalisme tegen bij de eilanden?
    Daar zijn verschillende oplossingen voor, maar dat moeten we nog verder uitwerken.

Ook toonde het publiek al interesse in participatie in het project. Met andere woorden: mensen waren benieuwd hoe zij kunnen deelnemen in het project. Een van de posters behandelde dit onderwerp en bood drie mogelijke opties zoals het kopen van de opgewekte stroom.

Voor dit zonnepark hebben BHM Solar en Energie-U een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin is vastgelegd dat ieder voor 50% verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het project en ook voor 50% eigenaar. Het deel van Energie-U komt beschikbaar voor omwonenden en bewoners in de ruime omgeving van het zonnepark. Zij kunnen, als het project verder is uitgewerkt, investeren en meeprofiteren.

Meedenken

Op één van de posters konden mensen hun ideeën en meningen schrijven. Wat vonden zij van de gepresenteerde plannen? Deze ideeën worden meegenomen in het vervolg van het project. Daarnaast kunnen omwonenden meedenken en helpen bij de ontwikkeling van de zonne-eilanden en de omgeving.

Wie interesse heeft kan zich hiervoor aanmelden via haarrijnseplas@energie-u.nl. Vermeld daarbij jouw gebied van interesse of kennis, zoals bijvoorbeeld landschap, ecologie, recreatie, techniek, communicatie of werving van deelnemers.

Met de mensen die interesse hebben willen we bij elkaar komen en dit project verder vormgeven. Als groep zouden we verschillende onderwerpen kunnen bespreken in verschillende bijeenkomsten, eventueel in kleine groepjes per onderwerp.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen en bijeenkomsten? Stuur dan een mailtje met je naam en adres naar haarrijnseplas@energie-u.nl. We zetten je op de interesselijst en je ontvangt onze nieuwsbrief met updates en bijeenkomsten.

Meer weten?

Je vindt meer informatie over dit project op deze projectpagina.